KOSGEB VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI

+90 242 512 16 97
Ali ŞAHİN

KOSGEB Teşvik ve Destek Danışma Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 108

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

 • KOSGEB ile ilgili tüm işlemleri, KOSGEB temsilcilik ofisleri kurulması ve işletilmesi yönergesi (EK:6) doğrultusunda yerine getirir.
 • KOSGEB destek ve hizmetlerinin işletmelere duyurulması ve tanıtılması ile ilgili çalışmaları yürütür.
 • Uluslararası Ticari Faaliyetler için üyelerden gelen Pazar araştırması ve uluslararası ticari danışmanlık hizmet verir.
 • KOSGEB destek ve hizmetleri hakkında işletmeleri bilgilendirir.
 • KOSGEB destek ve hizmetleri hakkında işletmelere rehberlik hizmeti sunar.
 • İşletmeleri, KOSGEB destek süreçlerine ilişkin durumları hakkında bilgilendirir.
 • KOBİ Beyannamesinin onay durumuna ve güncelliğine ilişkin sorgulama yapar.
 • Destek programlarına ilişkin başvuru ve taahhütname kayıtlarının kontrolünü sorgular ve evrak karekodu ile ödemenin hangi aşamada olduğuna dair işletmeye bilgi verir.
 • İşletmenin Odaya sunduğu dilekçe vb başvuruların durumunu ilgili KOBİ Uzmanı veya Uzman Yardımcısı ile iletişime geçerek öğrenir ve işletmeyi bilgilendirir.
 • İşletmenin talebi halinde, KOSGEB Veri Tabanına kayıt ve KOBİ Beyannamesi güncelleme işlemlerini işletme yetkilisi eşliğinde gerçekleştirir.
 • Üyelerin tarım sektörü desteklerinin araştırılması ile ilgili talep üzerine gerekli çalışmayı yapar ve üyeleri bilgilendirir.
 • Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirir.