Dosyalar

Tez Desteği Talimatı

Tez Destekleri 9799
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ DESTEK TALİMATI KAPSAMINDA DESTEKLENEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) olarak, konusu Alanya ile ilgili olmak üzere hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezlerinin desteklenmesi sureti ile Alanya ile ilgili araştırma ve inceleme sayısını arttırarak, ilçemiz ile ilgili sağlıklı verilere ulaşılmasını sağlamak ve sonuçlarından yararlanmak sureti ile ilçemizin geleceğine ilişkin yapılacak planlama çalışmalarına katkıda bulunmak amacı ile destek verilmektedir.

Söz konusu talimat kapsamında 29.10.2012 tarihine kadar toplam 36 tez çalışması desteklenmiştir. Bunlardan 26 adedi tamamlanmış, 10 adedi de halen devam etmektedir. Tamamlanan Yüksek Lisan ve Doktora Tezlerinden ilgililerin yararlanabilmesi amacı ile Odamız internet sayfasında yayınlanmıştır. Söz konusu tezlerin üzerine tıklayarak tezleri indirebilirsiniz.Dosyalar

 • GÜLİZ SALİHOĞLU (4,75 MB)

  KONAKLAMA SEKTÖRÜ TEDARİK İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: ALANYA ÖRNEĞİ

 • CANER GÜÇLÜ (3,04 MB)

  TURİZM DENEYİMİNİN DESTİNASYON İMAJI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALANYA ÖRNEĞİ

 • DR. METİN CAN (3,57 MB)

  ÜRETİCİLERİN PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK KOOPERATİFLEŞME: ALANYA ÖRNEĞİ

 • İLYAS ŞİRİN (3,97 MB)

  YERLEŞİK YABANCILARIN YEREL HİZMETLERE BAKIŞI: ALANYA ÖRNEĞİ

 • SEMRA PALAZ (1,26 MB)

  ALANYA-İÇKALE KİLİSESİ: TARİHLENDİRİLMESİ VE RESTİTÜSYONU ÜZERİNE MİMARİ BİR DEĞERLENDİRME

 • ALİ CEM BAŞARIR (5,22 MB)

  ÜNİVERSİTELERİN İŞLEVSEL EVRİMİ VE YENİLİKÇİ BÖLGESEL BİR ÜNİVERSİTE TASARIMI (ALANYA ÜNİVERSİTESİ)

 • BURCU DUMBAR (4,25 MB)

  YEREL SEKTÖR POLİTİKALARININ SİSTEM DİNAMİĞİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ: ALANYA TURİZM SEKTÖRÜ

 • RAMAZAN EREN (1,32 MB)

  HACCP GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER: ALANYA BÖLGESİ’NDE 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 • HÜRRİYET ÇİMEN (2,24 MB)

  DESTİNASYON KALİTESİ: ALANYA’DA MÜLK SATIN ALAN YABANCILARIN ALGILAMALARI

 • ÖZLEM ORAL (8,00 MB)

  ALANYA KALESİ KAZILARINDA BULUNAN AVRUPA PORSELENLERİ

 • VOLKAN ALTINTAŞ (2,40 MB)

  TURİZM GELİŞİMİNİN YEREL HALKIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ALANYA BÖLGE MODELİ 1. Bölüm (Sayfa 01-78)

 • VOLKAN ALTINTAŞ (3,44 MB)

  TURİZM GELİŞİMİNİN YEREL HALKIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ALANYA BÖLGE MODELİ 2. Bölüm (Sayfa 78-175)

 • UMUT TUĞLU (1,51 MB)

  ÇEVRE MUHASEBESİ VE ALANYA’DAKİ KONAKLAMA İŞLETMESİNDE UYGULAMASI

 • MEHMET ESBA (835,46 KB)

  TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN DUYGUSAL ZEKALARININ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 • ZEKİ AKINCI (2,85 MB)

  KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ: ALANYA BÖLGESİ’NDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KRİZ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TESPİT VE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 • ÖZLEM KIZILKAYA (ARSLAN) (666,37 KB)

  YABANCI İŞLETMELERİN TÜRK MUTFAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE TÜRK MUTFAĞININ TANITILMASINDA YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNİN ROLÜ

 • DERYA PEKGÖZLÜ KARAKUŞ (7,45 MB)

  ALANYA KIZIL KULE-TOPHANE EKSENİ PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN KIZIL KULE’NİN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 • SÜLEYMAN AKINCI (142,70 KB)

  ALANYA OBA MEDRESESİ RESTORASYON ÖNERİSİ

 • ESİN YELGEN (1,85 MB)

  TURİZM SEKTÖRÜNDE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI UYGULAMALARI

 • FUNDA CENGİZ (1,12 MB)

  TURİZMDE 3. YAŞ HEDEF PAZARININ GELİŞTİRİLMESİ – ALANYA UYGULAMASI

 • ABDULLAH AKBAŞ (4,53 MB)

  YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIN MÜLK EDİNMESİNİN TAŞINMAZ DEĞERLER ÜZERİNE ETKİLERİ – ALANYA ÖRNEĞİ

 • YASEMİN TEKİN (215,64 KB)

  ALANYA OTEL İŞLETMELERİNDE YENİLİKÇİLİK FAALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

 • ESİN GÜRKANLAR (999,93 KB)

  ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİNİN ÇALIŞAN KADINLARIN SOSYAL ROLLERİ VE ÇALIŞMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ – ANTALYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

 • FARUK KEREM ŞENTÜRK ()

  OTEL İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM ARAÇLARI KULLANIMI-ALANYA ÖRNEĞİ

 • HAKAN ELİNÇ (3,02 MB)

  A. ALAADDİNOĞLU VE AL. BEL. BŞK. PARKLARININ İRDELENMESİ

 • MUHAMMET KESGİN (374,69 KB)

  BRITANYALI TURISTLERİN ALANYA DENEYİMLERİ NİN ARAŞTIRILMASI

 • SEVCAN YILDIZ (4,03 MB)

  KÜLTÜREL MİRAZ ALAN YÖNETİMİ KAPSAMINDA ALANYA KALESİ VE ZİYARETÇİ YÖNETİMİ

 • FURKAN BALTACI (1,95 MB)

  2. KONUT KAPSAMINDA ALANYA’DA KONUT EDİNEN YABANCILARIN KENTİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPISINA ETKİLERİ

 • OĞUZ NEBİOĞLU (2,38 MB)

  LİDERLİK TARZLARI VE ÇATIŞMA İLİŞKİSİ:ALANYA BÖLGESİ A GRUBU SEYAHAT ACENTASI UYGULAMASI

 • ÖZGE ONUR (142,70 KB)

  APART OTEL İŞLETMELERİ VERİMLİLİKLERİNİN SOSYO EKONOMİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ:ALANYA ÖRNEĞİ

 • SERPİL KOCAMAN (2,53 MB)

  DESTİNASYON YÖNETİMİ KAPSAMINDA ALANYA DESTİNASYONUNUN MARKA KİMLİĞİNİN OLUŞTURULMASI

 • SEYFETTİN KOCAMAN (3,40 MB)

  HERŞEY DAHİL SİSTEMİNİN ÜRÜN YAŞAM SEYRİNİN BELİRLENMESİ:ALANYA İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

 • Y. EMRE KARAKAŞ (1,03 MB)

  OTEL İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI:ALANYA DA FAALİYETTE BULUNAN DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

 • SEVİL KOÇAK (142,70 KB)

  ALANYA’DA BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MOBBİNG UYGULAMALARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 • ALPER KOÇAK (142,70 KB)

  TRİATLON SPORUNUN GELİŞİMİ VE ALANYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ

 • RAZİM ÖZGÜR KARASOY (7,69 MB)

  TARİHİ KENT MERKEZLERİNİN PLANLAMA KORUNMASINDA CBS’NİN RÖLÜ: ALANYA KALEİÇİ KORUMA BİLGİ SİSTEMİ ÖNERİSİ

 • AYŞE GÖRET ÖZDEMİR (1,90 MB)

  ŞEHİR PAZARLAMASINDA ŞEHİR VARLIKLARININ ÖNEMİ: ALANYA ÖRNEĞİ

 • AYSUN GÜNDÜZ ÖNAL (142,70 KB)

  ALANYA’NIN YER ADLARI

 • MEHMET CENGİZ (1,06 MB)

  ALANYA BÖLGESİNDE 4-5*YILDIZLI OTELLERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN YENİLİKÇİLİK ANLAYIŞLARI

 • MEHMET ALTUĞ ŞAHİN (1,71 MB)

  ALANYA BÖLGESİNDE 4-5*YILDIZLI OTELLERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN YENİLİKÇİLİK ANLAYIŞLARI

 • AHMET ÖZER (142,70 KB)

  OSMANLI DÖNEMİNDE ANTALYA(ALANYA):BİR KENT TARİHİ ARAŞTIRMA REHBERİ

 • AYSEN ERCAN (1,24 MB)

  SESSİZLEŞEN ÖRGÜTLERDE ÖZYETERLİLİK ALGISININ ROLÜ: ALANYA’DAKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 • TAYFUR SÜLEYMAN KOÇ (1,21 MB)

  Array