Documents

(Turkish) Tez Desteği Talimatı

9622

Sorry, this entry is only available in Turkish.Documents

 • (Turkish) GÜLİZ SALİHOĞLU (4.75 MB)

  (Turkish) KONAKLAMA SEKTÖRÜ TEDARİK İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: ALANYA ÖRNEĞİ

 • (Turkish) CANER GÜÇLÜ (3.04 MB)

  (Turkish) TURİZM DENEYİMİNİN DESTİNASYON İMAJI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALANYA ÖRNEĞİ

 • (Turkish) SEMRA PALAZ (1.26 MB)

  (Turkish) ALANYA-İÇKALE KİLİSESİ: TARİHLENDİRİLMESİ VE RESTİTÜSYONU ÜZERİNE MİMARİ BİR DEĞERLENDİRME

 • (Turkish) ALİ CEM BAŞARIR (5.22 MB)

  (Turkish) ÜNİVERSİTELERİN İŞLEVSEL EVRİMİ VE YENİLİKÇİ BÖLGESEL BİR ÜNİVERSİTE TASARIMI (ALANYA ÜNİVERSİTESİ)

 • (Turkish) BURCU DUMBAR (4.25 MB)

  (Turkish) YEREL SEKTÖR POLİTİKALARININ SİSTEM DİNAMİĞİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ: ALANYA TURİZM SEKTÖRÜ

 • (Turkish) RAMAZAN EREN (1.32 MB)

  (Turkish) HACCP GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER: ALANYA BÖLGESİ’NDE 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 • (Turkish) HÜRRİYET ÇİMEN (2.24 MB)

  (Turkish) DESTİNASYON KALİTESİ: ALANYA’DA MÜLK SATIN ALAN YABANCILARIN ALGILAMALARI

 • (Turkish) ÖZLEM ORAL (8.00 MB)

  (Turkish) ALANYA KALESİ KAZILARINDA BULUNAN AVRUPA PORSELENLERİ

 • (Turkish) VOLKAN ALTINTAŞ (2.40 MB)

  (Turkish) TURİZM GELİŞİMİNİN YEREL HALKIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ALANYA BÖLGE MODELİ 1. Bölüm (Sayfa 01-78)

 • (Turkish) VOLKAN ALTINTAŞ (3.44 MB)

  (Turkish) TURİZM GELİŞİMİNİN YEREL HALKIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ALANYA BÖLGE MODELİ 2. Bölüm (Sayfa 78-175)

 • (Turkish) UMUT TUĞLU (1.51 MB)

  (Turkish) ÇEVRE MUHASEBESİ VE ALANYA’DAKİ KONAKLAMA İŞLETMESİNDE UYGULAMASI

 • (Turkish) MEHMET ESBA (835.46 KB)

  (Turkish) TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN DUYGUSAL ZEKALARININ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 • (Turkish) ZEKİ AKINCI (2.85 MB)

  (Turkish) KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ: ALANYA BÖLGESİ’NDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KRİZ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TESPİT VE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 • (Turkish) ÖZLEM KIZILKAYA (ARSLAN) (666.37 KB)

  (Turkish) YABANCI İŞLETMELERİN TÜRK MUTFAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE TÜRK MUTFAĞININ TANITILMASINDA YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNİN ROLÜ

 • (Turkish) DERYA PEKGÖZLÜ KARAKUŞ (7.45 MB)

  (Turkish) ALANYA KIZIL KULE-TOPHANE EKSENİ PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN KIZIL KULE’NİN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 • (Turkish) SÜLEYMAN AKINCI (142.70 KB)

  (Turkish) ALANYA OBA MEDRESESİ RESTORASYON ÖNERİSİ

 • (Turkish) ESİN YELGEN (1.85 MB)

  (Turkish) TURİZM SEKTÖRÜNDE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI UYGULAMALARI

 • (Turkish) FUNDA CENGİZ (1.12 MB)

  (Turkish) TURİZMDE 3. YAŞ HEDEF PAZARININ GELİŞTİRİLMESİ – ALANYA UYGULAMASI

 • (Turkish) ABDULLAH AKBAŞ (4.53 MB)

  (Turkish) YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIN MÜLK EDİNMESİNİN TAŞINMAZ DEĞERLER ÜZERİNE ETKİLERİ – ALANYA ÖRNEĞİ

 • (Turkish) YASEMİN TEKİN (215.64 KB)

  (Turkish) ALANYA OTEL İŞLETMELERİNDE YENİLİKÇİLİK FAALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

 • (Turkish) ESİN GÜRKANLAR (999.93 KB)

  (Turkish) ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİNİN ÇALIŞAN KADINLARIN SOSYAL ROLLERİ VE ÇALIŞMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ – ANTALYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

 • (Turkish) FARUK KEREM ŞENTÜRK ()

  (Turkish) OTEL İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM ARAÇLARI KULLANIMI-ALANYA ÖRNEĞİ

 • (Turkish) HAKAN ELİNÇ (3.02 MB)

  (Turkish) A. ALAADDİNOĞLU VE AL. BEL. BŞK. PARKLARININ İRDELENMESİ

 • (Turkish) MUHAMMET KESGİN (374.69 KB)

  (Turkish) BRITANYALI TURISTLERİN ALANYA DENEYİMLERİ NİN ARAŞTIRILMASI

 • (Turkish) SEVCAN YILDIZ (4.03 MB)

  (Turkish) KÜLTÜREL MİRAZ ALAN YÖNETİMİ KAPSAMINDA ALANYA KALESİ VE ZİYARETÇİ YÖNETİMİ

 • (Turkish) FURKAN BALTACI (1.95 MB)

  (Turkish) 2. KONUT KAPSAMINDA ALANYA’DA KONUT EDİNEN YABANCILARIN KENTİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPISINA ETKİLERİ

 • (Turkish) OĞUZ NEBİOĞLU (2.38 MB)

  (Turkish) LİDERLİK TARZLARI VE ÇATIŞMA İLİŞKİSİ:ALANYA BÖLGESİ A GRUBU SEYAHAT ACENTASI UYGULAMASI

 • (Turkish) ÖZGE ONUR (142.70 KB)

  (Turkish) APART OTEL İŞLETMELERİ VERİMLİLİKLERİNİN SOSYO EKONOMİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ:ALANYA ÖRNEĞİ

 • (Turkish) SERPİL KOCAMAN (2.53 MB)

  (Turkish) DESTİNASYON YÖNETİMİ KAPSAMINDA ALANYA DESTİNASYONUNUN MARKA KİMLİĞİNİN OLUŞTURULMASI

 • (Turkish) SEYFETTİN KOCAMAN (3.40 MB)

  (Turkish) HERŞEY DAHİL SİSTEMİNİN ÜRÜN YAŞAM SEYRİNİN BELİRLENMESİ:ALANYA İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

 • (Turkish) Y. EMRE KARAKAŞ (1.03 MB)

  (Turkish) OTEL İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI:ALANYA DA FAALİYETTE BULUNAN DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

 • (Turkish) SEVİL KOÇAK (142.70 KB)

  (Turkish) ALANYA’DA BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MOBBİNG UYGULAMALARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 • (Turkish) ALPER KOÇAK (142.70 KB)

  (Turkish) TRİATLON SPORUNUN GELİŞİMİ VE ALANYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ

 • (Turkish) RAZİM ÖZGÜR KARASOY (7.69 MB)

  (Turkish) TARİHİ KENT MERKEZLERİNİN PLANLAMA KORUNMASINDA CBS’NİN RÖLÜ: ALANYA KALEİÇİ KORUMA BİLGİ SİSTEMİ ÖNERİSİ

 • (Turkish) AYŞE GÖRET ÖZDEMİR (1.90 MB)

  (Turkish) ŞEHİR PAZARLAMASINDA ŞEHİR VARLIKLARININ ÖNEMİ: ALANYA ÖRNEĞİ

 • (Turkish) AYSUN GÜNDÜZ ÖNAL (142.70 KB)

  (Turkish) ALANYA’NIN YER ADLARI

 • (Turkish) MEHMET CENGİZ (1.06 MB)

  (Turkish) ALANYA BÖLGESİNDE 4-5*YILDIZLI OTELLERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN YENİLİKÇİLİK ANLAYIŞLARI

 • (Turkish) MEHMET ALTUĞ ŞAHİN (1.71 MB)

  (Turkish) ALANYA BÖLGESİNDE 4-5*YILDIZLI OTELLERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN YENİLİKÇİLİK ANLAYIŞLARI

 • (Turkish) AHMET ÖZER (142.70 KB)

  (Turkish) OSMANLI DÖNEMİNDE ANTALYA(ALANYA):BİR KENT TARİHİ ARAŞTIRMA REHBERİ

 • (Turkish) AYSEN ERCAN (1.24 MB)

  (Turkish) SESSİZLEŞEN ÖRGÜTLERDE ÖZYETERLİLİK ALGISININ ROLÜ: ALANYA’DAKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 • (Turkish) TAYFUR SÜLEYMAN KOÇ (1.21 MB)

  Array