Ticaret Sicil Duyuruları

01.01.2024 TARİHİNDEN İTİBAREN KURULACAK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ASGARİ SERMAYE TUTARLARININ YÜKSELTİLMESİ HAKKINDA

01.01.2024 TARİHİNDEN İTİBAREN KURULACAK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ASGARİ SERMAYE TUTARLARININ YÜKSELTİLMESİ HAKKINDA Malumları olduğu üzere, anonim...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK İŞLETME CETVELİ HK.

Sayın Üyemiz, 6948 sayılı kanunun 5. maddesi gereği, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer...

İMZA BEYANNAMELERİ 01.03.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK ORTAMA (MERSİS) TAŞINDI

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile şirket veya işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin imza verilerinin,...

VERBİS SİCİLE KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz; KVKK’ kurulunun11/03/2021 tarihli ve 2021/232 sayılı kararı ile; VERBİS sicile kayıt süreleri uzatılmıştır. Bu karar ile; Yıllık...

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DUYURU

TESCİL EDİLEN İŞLEMLER AYNI GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE İLAN EDİLMEKTEDİR; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünün yapmış olduğu...

SANAYİ SİCİL BELGELERİ HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza gelen 23.07.2020 tarih ve 34221550-310.99- 6434 sayılı Sanayi Sicil Belgeleri konulu yazısı ile; Sanayi Genel...

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GEÇİCİ 13. MADDESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza ulaşan yazıda şu görüşlere yer verilmiştir: “17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de...

TAPDK BELGELERİNE EK SÜRE

Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi...

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

ORTAĞIN ŞİRKETTEN OLAN ALACAĞI VE ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA DUYURU 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca; Anonim ve Limited...

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN.371/7 GÖRE ŞİRKETLERDE SINIRLI YETKİ VE İÇ YÖNERGE HAZIRLANMASI HAKKINDA DUYURU 11.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un...