Yabancı Uyruklular Rehberi

İlçemiz sahip olduğu turizm potansiyeli ile her yıl bir milyonu aşkın değişik ülkelerden turisti ağırlayan ve ülke ekonomisine bir milyar doların üzerinde katkı sağlayan bir kapasiteye sahiptir. İlçemiz bu yönüne ilaveten sahip olduğu ılıman iklimi ve coğrafi güzellikleri sayesinde binlerce yabancı uyruklunun da sürekli yaşaması için talep ettiği bir yöre haline gelmiştir.

Bu talep neticesi bu gün ilçemizde 23 değişik ülkeden on bini aşkın kişi sürekli yaşamak için bulunmakta, yaklaşık 650 adet yabancı sermayeli firma da faaliyet göstermektedir.

İlçemizde yaşayan Yabancı uyrukluların ülkemizde ihtiyaç duyduğu bilgiler aşağıdaki başlıklar altında derlenerek hizmete sunulmuştur. Söz konusu sayfalarımızın kısa bir süre sonra yabancı dillerde de hazırlıkları yapılacaktır.

Yabancıların Bağ-Kur Sigortalılığı

Yabancı Uyrukluların Bağ-Kur Sigortalılığı İle İlgili Uygulama Konusundaki Bağ-Kur Genelgesi Sayı : B.13.1.BKG.0.10.00.01.SVK. Konu : Yabancıların 1479 sayılı Kanuna Tabi sigortalılığı GENELGE 2005/…. 1479…

Yabancı Uyruklu İstatistikleri

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimleri

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Mülk Edinimine İlişkin usul ve esasları düzenleyen 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 18.05.2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6302 Sayılı…

Ticari Faaliyet

YABANCI UYRUKLULARIN TÜRKİYE’DE TİCARİ FAALİYETTE BULUNMASI: Türkiye de Yabancı uyrukluların ticari faaliyetleri ve şirket kurmaları ile ilgili düzenleme 2003 yılında yürürlüğe giren yeni 4884…

Mülk Edinme

YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMLERİ Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin,…

İlçemizde İkamet İzinleri

İlçemizde ikamet izinleri Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi tarafından yapılmaktadır. T.C. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Tel: 0242.511 23 13 – 132…

İkamet İzni

1. Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni En fazla bir yıl süre için verilen kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan…

Çalışma İzni

Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemek amacı ile hazırlanan 4817 sayılı ‘’Yabancıların çalışma İzinleri Hakkında…