Tarihçe

Alanya ekonomik ve ticari açıdan her zaman önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen Ticaret ve Sanayii odasının kurulması açısından oldukça geç kalınmıştır. Daha önceleri tarım ağırlıklı bir ekonomik yapısı bulunan ilçemiz özellikle 1980 sonrası gelişen turizm hızlı bir büyümenin içine girilmiş ; daha önceleri yokluğu fazla hissedilmeyen Ticaret ve Sanayi odasının kuruluşu ciddi olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Şirket kuruluşlarının artması ve bu işlemler için sürekli Antalya ‘ya gidip gelinmek zorunda kalınması ilçemiz iş adamlarını ve siyasilerini hareketlendirmiş ve bu konuda girişimlere başlanmıştır.

Konuyla ilgili ilk ciddi girişim 1987 yılında Mali Müşavir Süleyman TOK, Antalya millet vekilimiz Merhum Av.Ali DİZDAROĞLU ve Hüseyin ARIKAN tarafından yapılmış ancak çeşitli nedenlerle bu girişim sonuçsuz kalmıştır. Daha sonra çok hızlı bir gelişim içine giren Alanya’da ticari firmaların sayısı ikibine yaklaşması Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluşunun ciddi bir şekilde tekrar ele alınmasına yol açmıştır.Bu amaçla 1991 yılı başlarından itibaren ilçede oluşturulan 12 kişilik müteşebbis heyet çalışmalara başlamıştır. Müteşebbis heyet, Mustafa ŞAHİNER, Necati AZAKOĞLU, Mustafa ATİLLA, Aydın KAYHAN, Halis ERTUNÇ, Hüseyin İNCİ, İbrahim BAYIRLI, Hasan ALAADDİNOĞLU, Hasan Fevzi UYGUN, Mehmet DİZDAROĞLU, Kerim TAÇ ve Mehmet Ali YENİACUN’lardan oluşmuştur.

Heyet ilk olarak Alanya ‘da kayıtlı 1072 ticaret erbabından oda kuruluşu için imza toplayarak sanayi ve ticaret bakanlığına başvuru yapmıştır. Başvuru sonunda yaşanan bürokratik süreç ve çalışmaların ardından Alanya Ticaret ve Sanayi odasının kuruluşu bakanlığın 18.09.1991 tarih ve 1991-81 sayılı onayları ile gerçekleşmiş oldu.Bu onayın ardından oluşturulan gruplandırma kurulu çalışmaları sonunda 14 meslek gurubundan toplam 1947 kayıtlı üye ile organ seçimlerine gidilmiştir. En son 25.12.1991 tarihinde sona eren seçimler sonucunda odamızın ilk yönetim kurulu ve meclisi oluştu.Oda ilk olarak daha önce Antalya Ticaret ve Sanayi odasına bağlı olarak ajanlık hizmeti veren dairede çalışmalara başladı.Gerekli personel ve teçhizat alımının ardından ticaret ve sanayi odası ile ilgili hizmetleri ilçemizde verilmesine başlandı.

Kuruluş seçimlerinin hemen sonrasında tüm Türkiye’de daha önce ertelenen genel organ seçimlerinin mart ve nisan aylarında tekrarlanması nedeniyle odamızda bie kez daha seçime gidilmiş; yeni kurulanan oda olunmasına rağmen yeniden seçim yapılmıştır.1992 yılı nisan ayında yapılan seçimler neticesi oluşan yeni yönetim ile çalışmalara devam edilmiştir. Hızla gelişen Alanya’da Ticaret ve Sanayi Odasıda çok hızlı bir gelişme göstererek sağlıklı bir şekilde yapılanmak ve ihtiyacı duyulan hizmetleri daha sağlıklı bir şekilde vermek için büyük çaba sarfedilmiştir.

Bu düşünceden hareketle 1994 yılı başlarında halen odamızın hizmet verdiği binanın inşaatına başlanılmış,kat karşılığı ve %50 ‘si Alanya belediyesine ait olan yapı 1997 yılı başlarında tamamlanarak hizmet vermeye başlanılmıştır. Bu tarihten sonra tüm teşkilatları ve birimleri ile hizmet vermeye başlayan odamızın kuruluşundan bu yana çeşitli çalışmalara ve projelere damgasını vurmuştur.Şuan ulaştığı seviya ile odamız sahip olduğu tüm imkanları,alt yapısı ve hizmetleri ilçemizin en güçlü sivil toplum örgütü ve kurumlarından birisi haline gelmiştir.Yıl boyunca ilçemizde düzenlenen her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerin organizasyonlarının yanı sıra ilçemiz ticareti turizmini ve ekonomisini ilgilendiren her konuda araştırmalar ve incelemeler yapılmış yerel bir merkezi yönetimlerle kurulan ilişkiler sonucunda üyelerimiz ve ilçemizin sorunlarını çözümüne yönelik yoğun çabalar sarfedilmiştir.


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ
Hüseyin KASAPOĞLU
1991-1995
Müstakbel DİM
1995-1997
Kerim TAÇ
1997- 2009
F. Kerim AYDOĞAN
2009- 2013
Mehmet ŞAHİN
2013-2022
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MECLİS BAŞKANLARIMIZ
Tevfik Fikret BOSTANCIOĞLU
1991- 1992
Hüseyin MÜDERRİSOĞLU
1992-1993
İsmail YILDIZ
1993-1995
Latif KAHYA
1995-1999
Hüseyin BABAOĞLU
1999-2005
Metin ATALAY
2005-2009
Mustafa TUNA
2009-2013
Metin ATALAY
2013-2022