İkamet İzni

6732

1. Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni

En fazla bir yıl süre için verilen kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyrukluların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyrukluların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

1.1. İlk Başvuru

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört adet vesikalık fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
  4. Özel sağlık sigortası

1.2. Uzatma Başvurusu

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
 • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı**
 • İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
  3. Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

* Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklular için gerekmektedir.
** Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyruklular için gerekmektedir.

2. Yabancılar İçin Uzun Dönem Oturma İzni

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş yabancı uyrukluların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

2.1. İlk Başvuru

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 • Adli sicil kaydı
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
  4. Özel sağlık sigortası
  5. Başvuru sahibinin Adres Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğunu gösteren belge

2.2. Uzatma Başvurusu

Süresiz verilir, uzatılmaz.

Oturma izinleriyle ilgili detaylı bilgi: http://www.goc.gov.tr

12 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemelere göre, aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılayan yabancılar, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir:

 • En az 2.000.000 ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen
 • En az 1.000.000 ABD doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen
 • En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen
 • En az 3.000.000 ABD doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen
 • En az 3.000.000 ABD doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen