İlçemizde İkamet İzinleri

4789

İlçemizde ikamet izinleri Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi tarafından yapılmaktadır.
T.C. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Tel: 0242.511 23 13 – 132 (dahili)

İkamet izinleri ile ilgili işlemlerde Uluslararası iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, iki guruba ayrılmaktadır.

 • A GRUBU ÜLKELER
  (Avrupa Birliği (AB) ile 2004 yılında üye olacak ülkeler ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkeler) ABD, Almanya , Avustralya, Avusturya, Belçika , Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Yeni Zelanda, Yunanistan,İrlanda, Çek Cum., Macaristan, Güney Kore, Meksika, Polonya, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
 • B GRUBU ÜLKELER
  A grubu ülkelerin dışındaki tüm ülkeler

UZUN SÜRELİ İKAMET TEZKERESİ TALEBİ ( A GRUBU ÜLKELERİ İÇİN )

Türkiye’ye geldikten sonra vize süreleri sonunda ikamet tezkeresi talep edenlere, talepleri halinde vize türleri ve süreleri ile bağlı kalınmaksızın 5 yıla kadar verilmektedir.  Bu tür müracaatlar için gerekli belgeler

İLK MÜRACAAT

 • Amacına Uygun vize
 • Her ay için 100 $’lık banka dekontu veya Banka hesabı cüzdanı ve fotokopisi, Gayrimenkul Tapusu,
 • Dilekçe (Müdürlüğümüz Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 • Yabancılar tarafından verilecek ikamet beyanname formu ( 2 adet) bu form Müdürlüğümüz Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.(Elle büyük harflerle pasaport bilgilerine göre okunaklı doldurulacak )
 • Pasaportun aslı ile ön resimli kimlik sayfası ve Son giriş vizesinin bulunduğu sayfa fotokopisi
 • Fotoğraf ( 4 adet )
 • 1 Adet tam kapaklı karton dosya

UZATMALARDA İSE

 • Dilekçe (Müdürlüğümüz Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 • Yabancılar tarafından verilecek ikamet beyanname formu ( 1 adet) bu form Müdürlüğümüz Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.(Elle büyük harflerle pasaport bilgilerine göre okunaklı doldurulacak )
 • Her ay için 100 $’lık banka dekontu veya Banka hesabı cüzdanı ve fotokopisi,
 • Pasaportun aslı ile ön resimli kimlik sayfası ve Son giriş vizesinin bulunduğu sayfa fotokopisi
 • Fotoğraf (2 Adet)

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ALANYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Yabancılar Şube Amirliği’ne
A L A N Y A

………………………………uyrukluyum………………….. seri nolu pasaportum ile …./……/…….tarihinde Türkiye’ye giriş yaptım.
Aşağıda belirtmiş olduğum sebepten dolayı ikamet tezkeresi almak istiyorum. Gereğini arzederim.

…./…./201…

a) Adıma kayıtlı Gayrimenkulüm, Arsam, Evim vardır. (…… AY/YIL)
b) Türkiye’ye kalmak ve yerleşmek amacı ile geldim. (…… AY/YIL)
c) Türkiye’nin insanlarını. Kültürünü yaşam biçimini kendime yakın buluyorum. (……..AY / YIL)
d) Arkadaşım, yakınım ve akrabaları burada yaşamaktadır. (….. AY/YIL)
e) T.C.Vatandaşı ile evli bulunmaktayım. (…… AY/YIL)
f) Yurtdışına çıkış yapabilmemi teminen ikamet tezkeresi istiyorum.
g) Turistik amaçlı ikamet izni istiyorum. (… AY)

ADI SOYADI/ NAME –SURNAME
İMZA/SİGNUTARE

ADRES /EV/CEP TEL NO

 

UZUN SÜRELİ İKAMET TEZKERESİ TALEBİ ( B GRUBU ÜLKELERİ İÇİN )

Uzun süreli kalmak üzere Türkiye’ye geleceklerin Türkiye’nin dış temsilciliklerinden bu amaca yönelik vize alarak gelmeleri gerekmektedir. Bu tür vizelerle yani vize etiketinin amaç bölümünde Türkiye’de uzun süreli kalacağına ilişkin bir kayıt bulunan yabancılardan ilk kez gelenlere 1 yıl, ikinci ve üçüncü uzatmalarda 2’şer yıl, devamında 5’er yıllık sürelerle ikamet izni verilir.

Bu tür müracaatlar için gerekli belgeler

İLK MÜRACAATLARDA

 • Amacına Uygun vize
 • Her ay için 100 $’lık banka dekontu veya Banka hesabı cüzdanı ve fotokopisi,
 • Dilekçe (Müdürlüğümüz Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 • Yabancılar tarafından verilecek ikamet beyanname formu (2 adet) bu form Müdürlüğümüz Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.(Elle büyük harflerle pasaport bilgilerine göre okunaklı doldurulacak.)
 • Pasaportun aslı ile ön resimli kimlik sayfası ve Son giriş vizesinin bulunduğu sayfa fotokopisi
 • Fotoğraf ( 4 adet )
 • 1 Adet tam kapaklı karton dosya

UZATMALARDA İSE

 • Dilekçe (Müdürlüğümüz Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 • Yabancılar tarafından verilecek ikamet beyanname formu (1 adet) bu form Müdürlüğümüz Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.(Elle büyük harflerle pasaport bilgilerine göre okunaklı doldurulacak )
 • Her ay için 100 $’lık banka dekontu veya Banka hesabı cüzdanı ve fotokopisi,
 • Pasaportun aslı ile ön resimli kimlik sayfası ve Son giriş vizesinin bulunduğu sayfa fotokopisi
 • Fotoğraf ( 2 adet )

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ALANYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Yabancılar Şube Amirliği’ne
A L A N Y A

………………………………uyrukluyum………………….. seri nolu pasaportum İle …./……/…….tarihinde Türkiye’ye giriş yaptım.
Aşağıda belirtmiş olduğum sebepten dolayı ikamet tezkeresi almak istiyorum. Gereğini arzederim.

…./…./201…

a) Adıma kayıtlı Gayrimenkulüm, Arsam, Evim vardır.(……….AY / YIL)
b) Türkiye’ye kalmak ve yerleşmek amacı ile geldim. .(……….AY / YIL)
c) Türkiye’nin insanlarını. Kültürünü yaşam biçimini kendime yakın buluyorum.(……..AY / YIL)
d) Arkadaşım, yakınım ve akrabaları burada yaşamaktadır. .(……….AY / YIL)
e) T.C.Vatandaşı ile evli bulunmaktayım. .(……….AY / YIL)
f) Yurtdışına çıkış yapabilmemi teminen ikamet tezkeresi istiyorum.
g) Turistik amaçlı ikamet izni istiyorum.(….AY)

ADI SOYADI/ NAME –SURNAME
İMZA/SİGNUTARE

ADRES /EV/CEP TEL NO

 

TURİSTİK AMAÇLI KISA SÜRELİ İKAMET TEZKERESİ TALEBİ ( B GRUBU ÜLKELERİ İÇİN )

Türkiye’ye geldikten sonra vize süreleri sonunda ikamet tezkeresi talep edenlere, talepleri halinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere 3 Ay’a kadar ikamet izni verilir. (Daha önce ülkemizde bulunduğu süre içerisinde kaçak çalışma, fuhuş, fuhşa aracılık, her türlü kaçakçılık, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık gibi konularda hakkında adli veya idari bir soruşturma yapılmış olan yabancılar bu uygulamadan yararlandırılmaz.)

İLK MÜRACAATLARDA

 • Dilekçe (Müdürlüğümüz Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 • Her ay için 100 $’lık banka dekontu veya Banka hesabı cüzdanı ve fotokopisi,
 • Yabancılar tarafından verilecek ikamet beyanname formu (2 adet) bu form Müdürlüğümüz Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.(Elle büyük harflerle pasaport bilgilerine göre okunaklı doldurulacak )
 • Pasaportun aslı ile ön resimli kimlik sayfası ve Son giriş vizesinin bulunduğu sayfa fotokopisi
 • Fotoğraf ( 4 adet )

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ALANYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Yabancılar Şube Amirliği’ne
A L A N Y A

………………………………uyrukluyum………………….. seri nolu pasaportum ile …./……/…….tarihinde Türkiye’ye giriş yaptım.
Aşağıda belirtmiş olduğum sebepten dolayı ikamet tezkeresi almak istiyorum. Gereğini arzederim.

…./…./201…

a)Adıma kayıtlı Gayrimenkulüm, Arsam, Evim vardır.(……….AY / YIL)
b)Türkiye’ye kalmak ve yerleşmek amacı ile geldim. .(……….AY / YIL)
c)Türkiye’nin insanlarını. Kültürünü yaşam biçimini kendime yakın buluyorum. (…….AY / YIL)
d)Arkadaşım, yakınım ve akrabaları burada yaşamaktadır. .(……….AY / YIL)
e)T.C.Vatandaşı ile evli bulunmaktayım. .(……….AY / YIL)
f)Yurtdışına çıkış yapabilmemi teminen ikamet tezkeresi istiyorum.g)Turistik amaçlı ikamet izni istiyorum.(….AY)

ADI SOYADI/ NAME –SURNAME
İMZA/SİGNUTARE

ADRES /EV/CEP TEL NO