Çeşitli Bilgiler

İndirim Uygulayan Eğitim Kurumları

Anlaşmalı Eczaneler

TÜRKİYE ODALAR BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI’ nın Yeniden yapılandırılması çeröçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında başlatılan ”ECP İlaç Elektronik Provizyon Sistemi”…

Örf ve Teamül Kararları

ODAMIZ YETKİLİ ORGANLARI TARAFINDAN İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA ALINMIŞ TEAMÜL KARARLARI

Fire Zayiat Kararları

ODAMIZ YETKİLİ ORGANLARI TARAFINDAN İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA ALINMIŞ FİRE ZAYİAT KARARLARI.

Sektörlere Göre Karlılık Oranları

Odamız Üyelerinden, mahkemeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen, sektörlere ait kar oranlarının tespiti ile ilgili taleplerin yerine getirilmesi için konunun ilgili meslek…

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren, Basın ve Halkla İlişkiler Servisi bünyesinde oluşturulan “Bilgi Edinme Birimimiz” aracılığıyla, kanun kapsamında yer…