Sektörlere Göre Karlılık Oranları

14805

Odamız Üyelerinden, mahkemeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen, sektörlere ait kar oranlarının tespiti ile ilgili taleplerin yerine getirilmesi için konunun ilgili meslek komitesi tarafından değerlendirilmesi işlemini kapsar. Komite tarafından belirlenen kar oranları ilgili yerlere bildirilir.

Bu kapsamda Odamıza gelen talepler doğrultusunda yetkili organ kararları doğrultusunda alınmış Karlılık Oranları aşağıdadır.

 1. İNŞAAT MALZEMELERİ
  1. İNŞAAT ALANINDA KULLANILAN KİREÇ ( KARAR TARİHİ : 22.12.2004)
   Bina yapımında 1 m2 inşaat alanında kullanılan kireç miktarı inşaatın mimarı projesine kirecin içindeki taş oranına,kullanılan inşaat malzemesine ve ustanın kullanımına göre değişmekle birlikte 1m2 inşaat alanında 8-10 Kg sönmemiş kireç veya 25-30 Kg sönmüş kireç kullana bilir.2001 yılı içinde inşaatlarda kullanılan sönmemiş kirecin Kg fiyatını KDV hariç 30.000 TL- 40.000 TL arasında satıldığı,sönmüş kirecin Kg ise KDV hariç 10.000 TL-20.000 TL arasında satıldığı tespit olunmuştur.

  2. İNŞAAT MALZEMELERİ ( KARAR TARİHİ : 22.12.2004 )
   İnşaat malzemelerin karlılıkları açısından kaba ve ince inşaat işçiliklerinin farklı değerlendirilmesinin uygun olacağına, inşaatta kullanılan kaba inşaat malzemelerinde (demir, çimento, hazır beton, tuğla vb) karlılık marjının %1 ile %4 arasında değişebildi, ince işlerde kullanılan malzemeler (seramik, sıhhi tesisat malzemeler, vitrifiye vb) %2ile %15 arasında olabileceği katine varılmıştır.

  3. 2005,2006,2007 VE 2008 YILLARINDA İNŞA EDİLEN MESKENLERİN METREKARE MALİYET VE SATIŞ FİYATLARI (KARAR TARİHİ : 27.03.2008 )
   İnşaat metre kare birim maliyetleri, inşaatın yapı türüne (Villa,Kagir, Betonarme vs.) kat yüksekliğine, arazi yapısına, çevre düzeni ve peyzajı ile site olarak yapılan yapılarda müşterek tesislerin (havuz, Jeneratör, çift asansör, uydu anten ve merkezi ısıtma)olup olmadığına, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde konulan özel şartlara göre önemli oranda farklılıklar göstermekle birlikte, meskenlerin yapım aşamasında konulan ankastre ürünler ile mobilya maliyetleri hariç olmak üzere yaklaşık metre kare inşaat maliyetlerinin

   2005 Yılı için 325,00 YTL- 197,00 Euro ile 350,00 YTL- 212,00 Euro
   2006 Yılı için 400,00 YTL- 216,00 Euro ile 425,00 YTL- 229,00 Euro
   2007 Yılı için 450,00 YTL- 255,00 Euro ile 475,00 YTL- 270,00 Euro
   2008 Yılı için 500,00 YTL- 260,00 Euro ile 550,00 YTL- 290,00 Euro olabileceği takdir olunmuştur

   Anılan yıllara ilişkin sayış fiyatlarının tespitinin ise genel olarak maliyet bedeli üzerinden %10 -15 oranında bir kar koymak sureti ile gerçekleştirilebileceği düşünülmekle birlikte, konutun konumu, bölgesi, cephesi, yapı türü, mimari özellikleri, ortak kullanım alanları yanında aynı binada da bile kat ve konum farklılıklarından dolayı çok büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Yine bölgemizde sektörün genel gelişimi itibari ile yabancılara yönelik konut satışının hız kazandığı 2004 ve 2005 yıllarına göre daha sonraki yıllarda oluşan arz fazlası ve satışların yavaşlamasının da etkisi ile maliyetinde altında satışların yapıldığı gözlenmiştir.
   Bu bilgiler ışığında bölgemizde mesleklerin metrekare bazında birim satış fiyatları ile ilgili sağlıklı bir takdir yapmanın yanıltıcı olabileceği kanaatine varılmıştır.

  4. HAZIR BETON ( KARAR TARİHİ : 17.04.2009 )
   1 (Bir) Metre küp hazır beton ortalama kaç kilogram olduğu, 1 (Bir) Metre küp hazır betonun yüzde kaçının çimento, yüzde kaçı agrega, yüzde kaçının su ve yüzde kaçının diğer katkı maddeleri oluşturmaktadır. (1 metre küp beton üretimi için kaç kilogram çimento, kaç kilogram agrega, kaç kilogram su ve kaç kilogram diğer katkı maddesi kullanıldığının araştırılarak

   BETON CİNSİ KULLANILAN AĞRAGA ORANI
   (%)
   SU ORANI(%) DİĞER KARIŞIMLARIN
   ORANI (%)
   ÇİMENTO ORANI(%) AĞIRLIĞI
   (Kg)
   C12/16 83,56 8,6 0,047 7,8 2.320
   C16/20 82,74 8,6 0,060 8,6 2.320
   C20/25 79,51 8,1 0,098 12,3 2.350
   C25/30 78,58 8,0 0,120 13,3 2.360
   C30/37 76,95 7,9 0,150 15,0 2.375
   C35/45 75,74 7,9 0,162 16,2 2.390
  5. İNŞAAT MALZEMELERİ ( KARAR TARİHİ : 28.05.2010 )
   2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait olmak üzere inşaat malzemeleri satışı sektöründe mevcut ortalama brüt ve net karlılık oranları konusu, komitede değerlendirilmiş olup; kum, çakıl, tuğla, kiremit, taş, çimento, hazır beton ve kireç’te brüt karlılık oranının %1 ile %2 arasında; demirde brüt karlılık oranının %5 ile %1 arasında; seramik, fayans ve kalebodurda ise brüt karlılık oranların %2,5 ile %5 arasında olabileceğine, net karlılıklarının ise firmaların yapılarına, satışın peşin ve vadeli satılması, işletmenin maliyet giderlerine göre değişebileceği tespit olunmuştur.

 2. TURİZM
  1. YARIM PANSİYON OTELLERDE ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN SATIŞLARINDAKİ ORANLAR ( KARAR TARİHİ : 05.03.2007 )
   yarım pansiyon sistemine(sabah kahvaltısı ve akşam yemeği) göre çalışan otellerde alkollü ve alkolsüz içeceklerin (ekstra ) satışlarından elde edilecek kar oranı her işletmeye göre değişmekle birlikte %20 ile %50  arasında olabileceği takdir edilmiştir. Söz konusu ürünlerin fire oranı ile ilgili olarak ise oda meclisinin 17,04,1996 tarih ve 003/06 sayılı oturumunda kabul edilen “fıçı bira meşrubat zayiat kararı “nda düzenlendiği anlaşılmış olup, söz konusu kararda “fıçı biralarının bardak olarak satılması halinde 33cc bardak kullanılırsa 130-140 bardak ; 50cc bardak kullanılırsa 90-100 fıçı birası  çıkabilir. Fıçı birasının bardak ile satılması durumunda biraların makinelerden bardaklara dolumu,işçilerin tüketim ve servis esnasında dökülme veye bardak kırılması hallerinde %10 fire ve zayiat verebileceği . fıçı meşrubatında yukarda belirtilen sebeplerden dolayı %10 fire ve zayiat verilebileceği, meşrubat satışlarında (cola,fanta ,soda vs) bardakla satılması durumunda şişeden boşaltılması işçilerin tüketimi,servis esnasında  dökülmesi, bardağın kırılmasından dolayı %5 fire ve zayiat verebileceği Şarapların işletmelerde müşteriye servis yapılırken mantarın çıkarılamaması,kırılma dökülme ve personelin tüketimi nedeni ile %2 fire ve zayiat verebileceği tespit olunmuştur.

  2. DERİ KONFEKSİYON ( KARAR TARİHİ : 22.03.2007 )
   İlçemizde faaliyet gösteren deri konfeksiyon ürünleri satıcılarının satışlarının tamamına yakın bir kısmının yabancı uyruklara yönelik yapıldığı ve işlerin yaz sezonunda yoğunlaştığı düşüncesinden hareketle, 2002 yılı için yapılan turizm sezonu ve sektörün genel durumunun değerlendirilmesi sonucunda deri konfeksiyon ürünlerinin 2002 takvim yılında brüt satış karlılık oranının %15-30 arasında olabileceği takdir olunmuştur.

  3. 2005 YILINDA YABANCI İÇKİLERİN TOPTAN SATIŞLARI (KARAR TARİHİ : 02.04.2007 )
   ilçemizde 2005 takvim yılında yabancı içkilerin (viski, votka, likör, brendi ve tequila) toptan satış karlılık oranlarının brüt %11-12 arasında değişebileceği; Efe Rakı’nın toptan satış karlılık oranlarının ise brüt %5,5 oranında olabileceği takdir olunmuştur.

  4. 4 YILDIZLI OTEL ( KARAR TARİHİ : 25.04.2008 )
   Alanya’da yer alan 4 Yıldızlı, 330 odalı ve 800 yatak kapasitesine sahip bir otelin 2006 Hesap Döneminde Yüzde kaç gayri safi (brüt) karlılık oranı ile çalışabileceğinin, bir otelin karlılık oranına, otelin bulunduğu bölge, denize olan mesafesi, denize kıyısı olup olmadığı, tesisin yeniliği, işletme yönetimin performansı, çalışılan tur operatörü ve turistlerin uyruğu, işletmenin çalışma şekli (HD, tam pansiyon veya yarım pansiyon) gibi hususların etkilediği değerlendirilmiş olup, 2006 yılında Euro ve Dolar kurunun yıl içerisinde çok değişmemesi, anılan yılda turizmi etkileyen olumsuzluklar nedeni ile bölge turizminde genel anlamda yaşanan daralma da göz önüne alınmak sureti ile Alanya ilçesinde 4 yıldızlı 330 odalı, 800 yatak kapasiteli bir otelin 2006 yılında gayrisafi (brüt) karlılık oranın (amortisman, kira, faiz ve komisyon giderleri hariç) yaklaşık %5 – %20 civarında olabileceği takdir olunmuştur.

  5. OTEL ( KARAR TARİHİ : 16.07.2008 )
   Alanya merkezde denize sıfır konumunda, oda kahvaltı veya yarım pansiyon olarak bir veya iki yıldızlı otellerin Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarındaki oluşabilecek doluluk oranları ile bu tip otellerin yaklaşık kar marjının; otelin bulunduğu bölge (Kleopatra veya Keykubat), Otelin sahip olduğu müştelimatları (Havuz, Hamam, Sauna vb) Odaların standardı, tesisin yeniliği, işletme yönetimin performansı, çalışılan tur operatörü ve turistlerin uyruğu gibi hususların etkilediği değerlendirilmiş olup, buna göre Haziran, Temmuz, Ağustos, ve Eylül aylarında Kleopatra bölgesinde bulunan tesislerde doluluk oranının Haziran %30 – %50, Temmuz %70 – %90, Ağustos %70 – %90, Eylül %60 – %80, Keykubat bölgesinde bulunan tesislerde doluluk oranının Haziran %40 – %70, Temmuz %80 – %100, Ağustos %70 – %90, Eylül %5 – %20 civarında olabileceği takdir olunmuştur.

 3. GIDA
  1. EKMEK İMALATI ( KARAR TARİHİ : 05.02.2008 )
   50 kg’lık 1 çuval una; 2,5 kg maya (5 paket), 700-1 kg arası tuz, 250 – 500 gr arası katkı maddesi, kullanılmaktadır. Bir çuval un’dan elde edilecek ekmeğin pişirilmesi için 5 lt. kalorifer yakıtı veya 6 lt motorin veya 7 lt. LPG kullanılmaktadır. Taş fırınlarında 25 kg odun ve 80 kg prina kullanılmaktadır. Verilen değerlerin azami (en üst değer) değerler olup, ekmeğin imalatında fire oranı %1 ile %3 arasında, ekmeğin dağıtım ve pazarlanması esnasında da %3 ile %4 fire verebileceği,50 kg’lık %14 rutubetli bir çuval tip 1 undan, fire ve yanık çıktıktan sonra net 55 -56 kg, 50 kg’lık %14 rutubetli bir çuval tip 2 undan, fire ve yanık çıktıktan sonra net 57 -58 kg, 50 kg’lık %14 rutubetli bir çuval tip 3 undan, fire ve yanık çıktıktan sonra net 64 -65 kg, 50 kg’lık %14 rutubetli bir çuval tip 4 undan, fire ve yanık çıktıktan sonra net 67 -68 kg, ekmek imal edildiği tespit olunur.

  2. ET VE ET ÜRÜNLERİ ( KARAR TARİHİ : 03.04.2008 )
   Bölgemizin bir turizm yöresi olduğu, bu nedenle et ve et ürünleri satışının yaz aylarında yoğunluk kazandığı ve yıllık satışların neredeyse ¾ lük bölümünün yılın altı aylık döneminde gerçekleştiği, özellikle yaz aylarında bölgeye, bölge dışından da ok sayıda büyük firmanın toptan satış için girdiği, bu dönemde yapılan satışlarda miktar olarak artışlar görülmekle birlikte artan rekabet nedeni ile kar oranlarının en alt seviyelerde gerçekleştiği değerlendirilmesi yapılmış olup, bu değerlendirmeler ışığında, satışın vadeli ya da peşin olmasına göre değişmekle birlikte bölgemizde 2003 yılında ortalama kar oranının beyaz et ürünlerinde (Tavuk vb.) toptan satışlarda %3 -8, perakende satışlarda ise %18-20; kırmızı et ürünlerinde ise toptan satışlarda %6- 7 perakende satışlarda %10-12 arasında olabileceği taktir olunmuştur.

 4. DİĞER
  1. KAMYON SATIŞ FİYATI ( KARAR TARİHİ : 28.07.2006 )
   1990 model AS 900 Fargo kamyonun Temmuz 2001 döneminde,1999 model fatih marka damper kasalı kamyonun mayıs 2003 dönemlerinde ortalama satış fiyatlarının aracın motorunun bakımlı olup olmaması, satış bedelinin vadeli veya peşin ödenmesi gibi hususların etkilediği bütün bu hususlar dikkate alındığında piyasada 1990 model AS 900 FARGO Kamyonun Temmuz 2001 döneminde 4.000,00 YTL ile 5.000,00 YTL , 1999 model FATİH  kamyonun 2003 mayıs döneminde 25.000,00 YTL ile 30.000,00 YTL arasında satışının yapıla bileceği tespit olunmuştur.

  2. BEYAZ EŞYA SATIŞI ( KARAR TARİHİ : 22.03.2007 )
   Beyaz eşya sektörü içinde yer alan ürünlerin faklı karlılık oranları ile satılması, genelde beyaz eşya satıcılarının bayilik sistemi ile çalışması, satışların genelde vadeli taksitli ve kredi kartı ile yapıldığı, özellikle 2001 yılından bu yana sektördeki fiyat artışlarının enflasyonunda altında seyrettiği göz önüne alınarak ilçemizde beyaz eşya sektöründe 2002 takvim yılında brüt satış karlılık oranının %7-16 arasında olabileceği takdir olunmuştur.