Dosyalar

Girişimcilik Yayınları

4109


Dosyalar

 • Franchising Rehberi (183,80 KB)

  Bu çalışmada Dünyada ve Türkiye’de Franchising Sisteminin; tarihsel süreci, kapsamı, ilkeleri, avantaj ve dezavantajları dikkate alınarak mevcut durumu ana hatlarıyla ortaya konulmuş olup, son bölümde sisteme ilişkin kişisel analiz testi sunulmaktadır.

 • Girişimci Olabilir miyim? (83,44 KB)

  Bu yayın, LEDU Girişimcilik Yayın Dizisi kapsamında üretilmiştir. Dizinin bu kitapçığı, girişimci adaylarının kendi kendilerini sınayarak güçlü ve zayıf yönlerini görmelerine, kendi işini kurma konusunda potansiyellerini yoklamalarına yardımcı olmaktadır.

 • Bir İş Fikri Bulmak ve Test Etmek (95,18 KB)

  Bu yayın, LEDU Girişimcilik Yayın Dizisi kapsamında üretilmiştir. Dizinin bu kitapçığının amacı, girişimci adaylarını iş fikri arama yöntemleri hakkında bilgilendirerek kendilerine uygun bir iş fikri bulmalarına yardımcı olmaktır.

 • İş Kurmak ve Yönetmek (146,02 KB)

  Bu yayın, LEDU Girişimcilik Yayın Dizisi kapsamında üretilmiştir. Dizinin bu kitapçığında, iş kurma süreci ana hatlarıyla ele alınmakta ve girişimci adaylarına başarılı bir işletme kurabilmek için ipuçları verilmektedir.

 • Girişimciler İçin İş Planı Rehberi (708,24 KB)

  Bu rehberin hazırlanışında temel amaç girişimcileri yönlendirecek bir çalışma sistematiği geliştirmek ve iş kurma noktasına gerekli kapsamda yapılmış bir hazırlık sürecinden sonra ulaşmalarını sağlamaktır. Girişimciler bu süreci, iş kurmak için gerekli tüm araştırma sonuçlarını, hedeflerini ve planlarını gösteren iş planlarını hazırlayarak tamamlayacaklardır.

 • İş Planı Dosyası (355,01 KB)

  Bu kitapçık, “Girişimciler İçin İş Planı Rehberi”nin ek dokümanıdır.

 • Pazarlama Planı Rehberi (488,63 KB)

  Birçok girişimci iş hayatına başlarken, hazırlanmış bir pazarlama planına sahip olmadan rekabet etmeye çalışır. Yoğun bir rekabet içinde yoğrulan ve müşterilerle sürekli birliktelik yaratabilen başarılı bir girişimcinin, “pazarlama planı benim kafamdadır” dediğine çok rastlanabilmektedir. Ancak, daha sistemli olabilmek ve düşünceleri kağıda aktarabilmek, girişimcinin ne yapması gerektiğini netleştirir ve daha karlı değişimleri yapabilmesine olanak sağlar. İyi bir pazarlama planı “kağıt üzerine dökülen, yoğun düşüncelerdir” ya da “daha etkin hareket edebilmek için düşüncelerimizi sistematik hale getirmektir” denilebilir.

 • İş Planı Değerlendirme Rehberi (238,25 KB)

  Bu kitapçıkta, bir iş planının değerlendirmesinde kullanılabilecek kriterler ve bir puanlama sistemi ortaya konmaktadır.

 • Şirket Yapıları ve Kuruluş Aşamaları (344,96 KB)

  Bu kitapçıkta, şirket türleri hakkında kısa bilgiler ve her bir şirket türü için 2010 yılına ait detaylı kuruluş adımları, yaklaşık süreler ve maliyetler yer almaktadır.

 • İşletme Mevzuatı ve Yükümlülükleri Rehberi (957,84 KB)

  Bu yayın, işletmelerin tabi olduğu ve farklı kuruluşların sorumluluk ve yetki alanlarına giren mevzuatın bir araya getirilerek girişimcilere iş kurma ve işletme faaliyetlerini sürdürme aşamalarında derli toplu bilgi sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır. (Son güncelleme: 28 Mayıs 2007)

 • Türkiye'de "KOBİ'ler İçin Eğitim Hizmetleri" Pazarı (1,27 MB)

  Bu yayın, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) desteği ile gerçekleştirilen bir araştırma projesinin sonuç raporudur.

 • Türkiye'de Girişimciliğin Tarihçesi ve Girişimcilerin Sosyolojik Profili (1,69 MB)

  Geri kalmışlıkla yüz yüze olan toplumların yaşadıkları psikolojik durumu; imrenme, çaresizlik ve suçlama olarak özetleyebiliriz…

 • Sorumlu Girişimcilik (1,04 MB)

  Sorumlu girişimciliğin anlamı, bir işyerinin topluma pozitif katkısını artırırken aynı zamanda insanlar ve çevre üzerindeki negatif etkilerini en aza indirgeyecek şekilde çalıştırabilmenin yoludur…