TAPDK BELGELERİNE EK SÜRE

2571

Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2020 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2019 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2020 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

Daha önce de duyurulduğu üzere, 2020 süre uzatım işlemleri için belge bedeli yatırılmasının son günü Tarım ve Orman Bakanlığı oluruyla 31/05/2020 olarak belirlenmişti.

Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci çerçevesinde, ticari hayatlarına olağan şekilde devam edemeyen ve işyerlerini açamayan belge sahibi üyelerimizin mağduriyetlerinin ve hak kayıplarının önlenmesi adına, 2020 süre uzatım işlemleri için belge bedeli yatırılmasının son günü, daha önce tanınan ek süreye iki aylık ilave süre daha eklenerek Tarım ve Orman Bakanlığı olurları ile 31/07/2020 olarak güncellenmiştir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.