SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KONUSUNDA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

4695

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu Başkanlığında toplanarak, İçişleri Bakanlığı’nın 19.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8184 sayılı “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 20.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 23-24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ve buna bağlı diğer tedbirlerin kararlaştırılması.

KARARLAR:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesi ile; yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş olduğu, Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiş olduğu bildirilerek; bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla yukarıda belirlenen çerçevede İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması istenmiştir.

Bu hususlar ışığında Kurulda yapılan görüşme sonucunda;

1. İlimiz genelinde 22.05.2020 Cuma saat 24:00’den itibaren 26.05.2020 Salı saat 24:00’e kadar, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

– AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, yufkacılar ve kuruyemişçiler;

a.1– Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00’a kadar,
a.2– Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında,
(65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelli vatandaşlarımız dışındakiler araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, yufkacı ve kuruyemişçilere gidip gelebilecekler, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, yufkacı ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap, yufkacı ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.)

b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca, tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri,

(Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir. Tatlı satışı yapan iş yerleri, 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günlerinde vatandaşların dışarı çıkamayacağı saatlerde sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.)

c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri,  07:00-22:00 saatleri arasında ve sadece evlere/adrese paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f) Her bir 50.000 nüfusa bir adet ve şehirlerarası karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere Kaymakamlıklar tarafından kura yöntemi ile belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonları ve lastik tamircileri, (İlimizin coğrafi durumu itibarıyla, tarımsal üretim yapılan alanların ve yerleşimin yoğun olduğu bazı yerlerin merkezlere uzaklığı nedeniyle, ihtiyaca ve mahalli şartlara göre Kaymakamlıklarca nüfus kriteri dışında günlük 2 istasyon ve 2 lastik tamircisi daha eklenebilecektir. Nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.)

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler,

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletmeler/firmalar,

i) Bulunduğu yerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

 j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama yerleri,

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

r) Ülkemiz ve İlimiz için önemli bir ekonomik faaliyet alanı olan yaş sebze ve meyve ihracatının sürekliliğinin temini amacıyla, 23 Mayıs 2020 Cumartesi, 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri İlimizdeki yaş sebze ve meyve halleri.

– İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Yukarıdaki “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” bölümünde belirtilen işyeri, işletme ve kurumlardaki yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil), kolluk birimlerindeki adli işlemlerde zorunlu olarak avukat bulundurulması gereken durumlarda Baro tarafından görevlendirilen avukatlar,

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç) Camilerde ezan okumakla görevli olanlar (imamlar, müezzinler, görevli olduklarını belgelemek kaydıyla fahri görevliler), cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, meyve, sebze, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, fide dikme işi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) İçişleri Bakanlığı’nın 30.04.2020 tarihli ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manav, kasap, yufkacı ve kuruyemişçilerin evlere/adrese servis hizmetinde görevli olanlar,

m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

ö) Veteriner hekimler,

p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

r) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

s) Belediyelerin 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri çalışacak olan toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye, zabıta ve mezarlık hizmetleri personeli, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yemek yardımı yapılan aşevi görevlileri,

ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00’dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,

y) Bayramın birinci günü olan 24.05.2020 Pazar gününe münhasır olmak üzere, aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri. (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları, talepleri halinde Valiliğimizce/Kaymakamlıklarımızca sağlanacaktır.)

2. Yukarıda 1. maddede belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmasının esas olduğuna,

3. Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacağına,

4. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını sağlamak amacıyla belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına,

5. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında yerel yönetim, jandarma, emniyet ve fırıncılar odası temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planları yapılmasına, bu planlarda ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirlenmesine, bu şekilde yapılacak dağıtım bölgesi planlaması dışında, münferit talepler üzerine sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerinin ekmek dağıtımını gerçekleştirebileceğine,

6. Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımının, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.), 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımının/satışının marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına,

7. Belirlenen çalışma şartlarına uymaları kaydıyla 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00’dan itibaren 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütmelerine izin verilmiş olan berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, Ramazan Bayramı öncesindeki yoğunluk ihtimali dikkate alınarak, 21-22 Mayıs 2020 günlerinde 08.00-24.00 saatleri arasında faaliyet yürütebileceklerine,

8. Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerde İlimizde bulunan kamu/özel hastanelerden taburcu edilecek (özel aracı bulunmayan) vatandaşların evlerine dönmesi konusunda ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için, Kaymakamlar tarafından hastaneler ve taksiciler odası ile gerekli koordinasyonun sağlanarak; hastane yatak kapasitesi göz önünde bulundurulmak suretiyle hastaneye en yakın taksi durağında en fazla 3 adet nöbetçi taksi bulunmasına yönelik planlamanın yapılmasına,

9. Yukarıdaki 1. maddenin “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığı altındaki (f) ve (p) maddelerine yönelik Kaymakamlık kararlarının, (i) maddesine ilişkin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının, 5. maddede belirtilen ekmek dağıtımı planlamasına ilişkin komisyon kararlarının ve 8. maddede belirtilen hastanelere nöbetçi taksi uygulamasına ilişkin kararların en geç 21.05.2020 Perşembe günü saat 22:00’a kadar alınmasına,

KARAR VERİLMİŞTİR.

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ.