Ticaret Sicil Duyuruları

6102 SAYILI T.T.K.GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİNİN SÜRESİ 01/07/2015 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

11 Eylül 2014 Tarih 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen  10/09/2014 Tarih 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde...

ANONİM/LİMİTED ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARFI HAKKINDA DUYURU

Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki...

TİCARET SİCİLİNDE MEYDANA GELEN UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Yeni Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Ticaret Sicili Müdürlüğü uygulamalarında meydana gelen...