Dosyalar

ANONİM/LİMİTED ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARFI HAKKINDA DUYURU

4687

Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik 28.11.2012 tarih 28481 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik uyarınca bu toplantılarda dikkat edilmesi gereken hususlar özet halinde çıkartılmıştır.

Konu ile ilgili hazırlanan özet bilgilere ulaşmak için tıklayınız…
Konu ile ilgili yönetmelik için tıklayınız…Dosyalar

  • tıklayınız... (774,60 KB)