SANAYİ SİCİL BELGELERİ HAKKINDA

1991

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza gelen 23.07.2020 tarih ve 34221550-310.99- 6434 sayılı Sanayi Sicil Belgeleri konulu yazısı ile;

Sanayi Genel Müdürlüğünün Sanayi Sicil Belge Sisteminde yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibarıyla elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerimizin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.