Meslek Komiteleri Müdürlüğü

+90 242 512 16 97 Dahili: 102 - 104
Zahide DENİZ

Meslek Komiteler Müdürü

+90 242 512 16 97Dahili: 102
İsmail ÇOLAK

Meslek Komiteler Servis Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 103
Beyda GÜRSES DURUSOY

Meslek Komiteler Servis Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 104

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

 • Müdürlük işleyişini ve personelin çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek.
 • Oda Genel Sekreterinin devrettiği yetki sınırları içinde meslek komitelerinin komisyon ve kurullarının çalışmalarının organizasyonunu ve sekreteryasını yürütmek.
 • Meslek komitelerinin olağan, olağanüstü ve genişletilmiş toplantılarının gündemini incelemek. Toplantılarda gerekli açıklamayı yapmak suretiyle karar alınmasına yardımcı olmak.
 • Meslek Komitelerinin toplantılarına ait toplantı sonuç raporlarını ve kararlarını gerekli durumlarda komite üyeleri ve genel sekretere sunmak.
 • Meslek komitelerinde alınan kararlar ile ilgili yönetim kurulu veya meclis kararı ile yapılan sektörel girişimler sonucunda ilgili kurum ve kuruluşlardan odamıza ulaşan cevabi yazılar hakkında meslek komite üyelerine bilgi vermek.
 • Bölgemizde geçerli ticari teamüllerin tespiti ve riayeti mecburi mesleki kararların alınması ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
 • Sektörel ücret tarifeleri çalışmalarını “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”’e göre  yürütmek,
 • Oda Disiplin Kurulu ile ilgili çalışmaların sekreteryasını 5174 sayılı TOBB kanununa göre  yürütmek,
 • Aylık faaliyet özetini (komite ve komisyon kararlarını, cevabi yazılar) hazırlamak veya hazırlatmak ve kontrolünü sağlamak.
 • Sektörel etkinlikler ve organizasyonların, toplantı, panel, seminer, çalıştay, yarışma ve fuar ve diğer etkinliklerin gerçekleşmesini sağlamak, ya da katkı sunmak.
 • Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetlerinin “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları” ile “TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları” ve “TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları” doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
 • Kurumlardan gelen ve komitelere sevk edilen iş mahkemeleri emsal ücret (iş ve iş veren emsal ücretleri, galericilik emsal ücretleri) yazı cevaplarını komitelerle değerlendirip, mahkeme yazılarına cevaplarını, değerlendirme sonuçlarını göndermek.
 • Komite üyelerinin, mevcut olan şirketinin yetkili, adres, telefon, mail adreslerinin kayıt altına alınmasında yapılan güncellemelerini sağlamak.
 • Tarım Çalışma Komisyonu, İnşaat ve Emlak Komisyonu, Turizm Komisyonu, Ticari ve Üretim Geliştirme Komisyonu toplantılarını düzenlemek, çalışmalarını yerine getirmek, raporlarını hazırlamak,
 • Fire ve zayiat tespitlerini hazırlamak,
 • Teamül kararlar ile ilgili çalışmaları yapmak,
 • Genel Sekreterliğin verdiği görevleri yerine getirmek.