Dosyalar

Mali ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

muhasebe@altso.org.tr +90 242 512 16 97
Hüseyin YÖNET

Mali ve İdari İşler Şube Müdürü

+90 242 512 16 97Dahili: 110
Mehmet G. BABAOĞLU

Tahsilat-Tahakkuk Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 113
Hilmi SERAL

Muhasebe Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 111
Mustafa F. ÇAPAK

Şoför

+90 242 512 16 97
Ayşe KIVRAK

Hizmetli

+90 242 512 16 97Dahili: 222

Görevleri

 • Oda Hizmet Binasının ve Müştemilatının Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım – onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
 • Oda bütçesinin plan ve program esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri derlemek,
 • Odanın bütçe ve mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, Aylık ve yıllık mizan ile bütçe raporlarını hazırlamak, Hesapları İnceleme Komisyonu toplantılarını organize etmek
 • Odanın gelen-giden evrakının takip ve dağıtım işlerini yapmak,
 • Genel Sekreterlik Makamınca verilen diğer görevleri yürütmek,
 • Hizmet Binası ve müştemilatının yangın, hırsızlık ve sabotajlara karşı korunması hususunda Genel Sekreterlik ile gerekli koordine yapılarak tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 • Oda hizmet birimleri binalarındaki her türlü bakım, temizlik ve taşıma hizmetlerini Oda personeli veya gerektiğinde dışardan temin etmek sureti ile yürütmek,
 • Oda Mutfak ve Çay ocaklarının işletilmesi ile Kantin hizmetlerinin denetimini sağlamak,
 • Oda araçlarının sevk ve idaresini yapmak, araçların, bakım onarım ve sigorta poliçe işlemlerini yaptırmak,
 • Odanın günlük yiyecek-içecek ve diğer gider mutfak malzemelerini satın almak, stoklamak,
 • Personel yemek fişlerinin bastırılması, dağıtılması ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Bütçe ve Mali İşler Şefliği ilgili mevzuat ve Genel sekreterliğin bilgisi dahilinde Oda bütçesini bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlayarak, hazırlanan bütçeyi Genel sekreterliğe sunmak
 • Bütçe Ödeneklerinin aktarılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Oda nın tüm gelir, gider, istihkak ve ödeneklere ait muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Aylık olarak ödenen, sarfiyat ve bakiye ödeneklerinin durumlarını incelemek ve ödenekleri kontrol etmek,
 • Maaşlı ve sözleşmeli personelin, vergi iadesi, yurt içi ve yurt dışı yolluklarının tahakkukunu yapmak ve bunlarla ilgili muameleleri yürütmek,
 • Bunların dışında kalan mali konularla ilgili her türlü işlemi yürütmek,
 • Odanın gereksinimi olan, her türlü akaryakıt, araç, makine, malzeme, yedek parça, döşeme, demirbaş, kırtasiye v.b. gibi malzemeleri ilgili mevzuat ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda iç ve dış piyasadan satın almak,
 • Oda binası ve müştemilatlarında bulunan her türlü demirbaşların bakımlarını yapmak,
 • Oda hizmet binalarının elektrik, telefon, kablo tv, faks bağlantısı, telefon santralı, sıhhi tesisat, ısıtma, ağaç işleri, döşeme, boyahane, kaynak ve anahtarcılık hizmetlerini yürütmek ve arızalarını gidermek,
 • Genel sekreterliğin bilgisi ve talimatları doğrultusunda, personelle ilgili görevlendirmeler ile sicil ve izin işlemlerini takip etmek, personel dosyalarını tutmak, Odanın alık nöbet çizelgesini hazırlamak,
 • Odaya gelen her türlü evrak’ın kaydını yapıp Genel Sekreterliğin bilgisi dahilinde ilgili servislere zimmet karşılığı teslim etmek,
 • Oda dan Posta ile gönderilecek evrakın, gerekli işlemlerini yaptıktan sonra PTT’ye zimmet karşılığı teslim etmek,
 • Odada görevli, kadrolu ve geçici personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin; sağlık kuruluşlarına sevk’ini yapmak,
 • Oda personelleri ile ilgili eczaneler tarafından fatura edilen ilaç reçetelerin kontrollerini yaparak tahakkuklarını düzenlemek,
 • Yıllık olarak tüm demirbaş ve sarf malzemelerinin sayımını yapmak,
 • Oda bünyesinde kullanılmaya imkan olmayan atıl durumdaki demirbaş malzemeleri Genel Sekreterlik oluru ve Yönetim Kurulu Kararı alınarak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca demirbaş kayıtlarından düşürmek,
 • Yıllık aidat ve kayıt ücreti tarifesi ile Hizmetler karşılığı alınan ücretler tarifesi gereği tahsil olunan oda gelirleri ile munzam aidatın tahakkuk ve tahsilatını yapmak, söz konusu ödemeler ile ilgili üyelere duyuru ve tebliğ etmek.
 • Geçmiş dönem alacaklara ilişkin olarak Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerekli icra takip işlemlerini yürütmek.
 • Üyelerle ilgili gerekli istihbarat işlemlerini yaparak ödeme adres ve telefon bilgisi değişikliklerini tespit ederek güncellenmesini sağlamak.


Dosyalar

 • Hizmet Standartları Tablosu (159,81 KB)

  Mali ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu