Turizm Dış İlişkiler ve Fuarlar Şube Müdürlüğü

+90 242 512 16 97
Esme DURUSOY

+90 242 512 16 97Dahili: 203

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

  • Odayı ziyaret eden yerli ve yabancı iş insanları ve heyetlerin ulaşım, konaklama ve gezi organizasyonlarını yapmak
  • İş insanlarından oluşan heyetlerin yurt dışı gezi ve fuar organizasyonlarının yapılması
  • Oda tarafından görevli olarak yurt dışına gönderilen kişilerin seyahatleri ile ilgili işlemleri yürütmek ve gerekli organizasyonları yapmak,
  • Oda dışında servis faaliyet alanıyla ilgili konularda düzenlenen toplantılara Yönetim Kurulu kararlarıyla katılmak, sonuçlarını rapor haline getirmek, Yönetim Kurulu ve ilgili komitelere sunmak,
  • Alanya Bölgesi Konaklama ve turizm kapasitesi ile ilgili araştırma bilgi ve belgeleri düzenlemek ve güncel halde tutmak,
  • Turizm sektörüne yönelik kapasite raporlarını hazırlamak,
  • Odamız tarafından düzenlenen, desteklenen ve iştirak edilen fuarlarla ilgili çalışmaları yürütmek.
  • Üyelere, yurtdışı vize başvuruları ile ilgili teknik destek sağlamak
  • Ekonomik Rapor Kitabının “Turizm Sektörü” ile ilgili istatistikleri hazırlamak
  • Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yerine getirmek.