Dosyalar

Turizm Dış İlişkiler ve Fuarlar Şube Müdürlüğü

+90 242 512 16 97
Esme DURUSOY

+90 242 512 16 97Dahili: 203

Görevleri

 • Odamızı ziyaret eden yabancı işadamları ve heyetlerin üyelerimizle temaslarını teminen ikili görüşmeler ve genel toplantılar düzenlemek,
 • Alanya’nın ihraç ürünleri açısından potansiyele sahip ülkelere, işadamlarından oluşan heyetlerle birlikte ziyaretler organize etmek,
 • Oda’ca görevlendirileceklerin seyahatleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Oda dışında servis faaliyet alanıyla ilgili konularda düzenlenen toplantılara Yönetim Kurulu kararlarıyla katılmak, sonuçlarını rapor haline getirmek, Yönetim Kurulu ve ilgili komitelere sunmak,
 • 8. ve 10. Meslek Komiteleri’nin aylık olağan ve olağanüstü, diğer komiteler ile ortak ve grup Üyeleri ile yapacağı toplantıları düzenlemek, gündemlerini hazırlamak, alınan kararları Yönetim Kurulu’na ya da ilgili servislere iletmek,
 • Alanya Bölgesi Konaklama ve turizm kapasitesi ile ilgili araştırma bilgi ve belgeleri düzenlemek ve güncel halde tutmak,
 • Üyelerimize indirim yapan otellerin duyurmak,
 • Turim sektörüne yönelik kapasite raporlarını hazırlamak,
 • Turizmle ilgili Müşteri Şikayetlerini değerlendirerek sorunun giderilmesini sağlamak,
 • Odamızın üyesi bulunduğu yabancı iştirak ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek


Dosyalar

 • Hizmet Standartları Tablosu (319,48 KB)

  Turizm Dış İlişkiler ve Fuarlar Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları