Ticaret Şube Müdürlüğü

02425121697 Dahili: 101
Mustafa Gülümoğlu

Ticaret Şube Müdürü

+90 242 512 16 97Dahili: 101
İsmail ÇOLAK

Ticaret Şube Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 103
Münevver KARADUMAN

Ticaret Şube Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 105
Ali ŞAHİN

Ticaret Şube Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 108

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

 • Kapasite raporları ve sanayiciler için gerekli belgelerin hazırlanması,
 • İş Makinesi tescil işlemleri ve yazışmaların yapılması
 • Rayiç fiyat tespitlerinin yapılması.
 • Menkul ve gayrimenkul değer tespitine yönelik bilirkişi raporlarının hazırlanması
 • Bilirkişi Taleplerinde Oda Meclisi tarafından hazırlanan bilirkişi ve hakem listesine göre bilirkişilerin görevlendirilmesine yönelik yazışmaları yapmak.
 • Ticari ve sağlık faturalarının tasdik işlemleri
 • İhracat ve ithalatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Belgesi, Form A. Özel Menşe Şahadetnamesi ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemlerini yürütmek
 • İhracat ürünlerinin ekspertizini yapmak.
 • Üyelerin ihracat işlemleri esnasında ihtiyaç duydukları fatura onaylarını yapmak,
 • Ekonomik Rapor Kitabı hazırlıklarının yapılmasını koordine etmek ve basıma hazırlamak,
 • Tek İmalatçı belgesi ve Yed-i Vahit Belgesi düzenlemek
 • İthalat, ihracat, ticaret, sanayi konuların da bilgi almak üzere Odaya başvuran üyelere yazılı ve sözlü güncel bilgiler vermek
 • Mücbir Sebep belgesi düzenlemek
 • Sigorta Şirketlerinin Levha kayıt sistemine müracaatlarında gerekli kontrolleri yapmak ve sisteme girişini yapmak, Sigortacılık Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapmak.
 • Yerli Malı Belgesi ve Türk Malı Belgesi ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Sigorta acentalarının fiziki tektik işlemlerini yapmak,
 • İmalatçı belgesi düzenlemek,
 • Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.