Dosyalar

Ticaret Servisi

+90 242 512 16 97
Mustafa Gülümoğlu

Ticaret Şube Müdür Yrd.

+90 242 512 16 97
Adem KARAKUŞ

Servis Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 105
Ali ŞAHİN

Servis Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 105

Ticaret Servisi Görevleri

 • İç piyasa fiyatları hakkında olabilecek sorulara, yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda verilecek cevap yazılırını hazırlamak,
 • Onayı istenen faturalarda (Tıbbı Malzeme Faturaları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Satın Aldıkları Mal ve Hizmetle ilgili Faturalar) yer alan maddelerin fiyatlarının rayice uygun olup olmadığını araştırmak ve uygun olanların onayı için gerekli işlemleri yürütmek,
 • Tek imalatçı Belgesi ve Yed-i Vahit Belgesi düzenlemek,
 • Ücret Tarifelerinin Onaylanması,
 • Özel İmalat statüsünde olan fatura muhteviyatının bilirkişi atanması ile onaylanması,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına iş yapan Müteahit firmaların hak edişlerine esas teşkil eden Rayiç Fiyat Listelerinin onaylaması,
 • Odanın sorumluluk sahası içerisindeki Menkul ve Gayri Menkullerin Değerlerinin Tespitinin yapılması,
 • Türkiye’nin entegre olduğu AB, KEİB ve ECO gibi ekonomik ve ticari entegrasyonlarla ilgili gelişmeleri izlemek; bunların yanısıra Amerika, Avrupa, Asya ve Ortadoğu’daki entegrasyon hareketlerini izlemek, incelemek ve bu konularda bilgi derleyip sunmak,
 • Dünya ticaretini yönlendiren uluslararası ekonomik, ticari ve mali kuruluşların çalışmalarını izlemek,
 • İthalat, ihracat, ihracatı teşvik, gümrük ve kambiyo mevzuatlarının düzenli olarak takip etmek, bu konularda bilgi almak üzere Oda’ya başvuran üyelere yazılı ve sözlü güncel bilgiler vermek,
 • Dış alım ve satımlarda tarafların şikayetleri olduğu takdirde, anlaşmazlığın giderilmesi konusunda gerekli makamlarla temasa geçerek şikayetlerin çözümlenmesine yardımcı olmak,
 • Mevzuat, Ülke Etüdleri, Çeşitli Kataloglar ve Adres Kitaplarının hazırlamak,
 • A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Form A Özel Menşe Şahadetnamesi ve Dolaşım Belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemlerini yürütmek
 • Üyelerin ihracat işlemleri esnasında ihtiyaç duydukları fatura onaylarını yapmak,
 • İlgili Gümrük Müdürlüğünden gönderilen TIR Karnelerinin TOBB’a iletmek,
 • İmalatçı Üyelerimizin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Birliğe gönderilmesi, bunlara dayanılarak belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek,
 • Mahkemelerin bilirkişi taleplerini Oda Meclisi’nce seçilen bilirkişi ve hakem listelerinden belirleyip bildirmek,
 • İş makinalarının tescil ve tasdik işlemlerini yapmak ve bu konuda gerekli bilgileri ilgili mercilere bildirmek,
 • Mücbir Sebep Belgesi Düzenlemek,
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin uzatma ve kapatma işlemlerini yapmak,
 • Üyelere KOBİ’lerle ilgili istenen hizmeti vermek maksadıyla KOBİ masası oluşturmak
 • Her yıl bölgenin yapısını ve Alanya ile ilgili istatistikleri içeren Ekonomik Rapor kitabını hazırlamak,
 • Genel sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak


Dosyalar

 • Hizmet Standartları Tablosu (261,41 KB)

  Ticaret Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu