Eğitim Şube Müdürlüğü

02425121697 Dahili: 205
Ayfer Işın DİZDAROĞLU

Eğitim Şube Müdürü

+90 242 512 16 97Dahili: 205
Bedia ZAVLAK

Servis Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 206

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :

  • Kurum tarafından düzenlenecek olan tüm eğitim, öğretim ve Online eğitim işlerini planlamak, koordine etmek, sevk ve idaresini sağlamak,
  • Eğitim, Öğretim ve Online eğitim programları için ilgili eğitim kurumlarıyla, eğitimcilerle tüm yazışma, teklif ve görüşmeleri gerçekleştirmek,
  • Eğitimcilerin, davet, ulaşım ve konaklamasını organize etmek,
  • Planlanan eğitim ve online eğitim programlarını hazırlamak, katılım çağrılarının ve duyurularının yapılmasını sağlamak,
  • Eğitim ve online eğitime katılacak olan kişilerin başvurularını almak, düzenlemek ve listeleri hazırlamak,
  • Eğitim ve online eğitim sonunda eğitim değerlendirme formlarını değerlendirmek ve raporlamak,
  • Eğitim ve online eğitim sonunda katılımcıların belge ve sertifikalarını hazırlamak, dağıtmak, dağıtımını sağlamak,
  • Kalite Standartları ve TOBB Oda Akreditasyon standardı gereğince raporları hazırlamak,
  • Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yerine getirmek.