Dosyalar

Projeler ve Kalite Müdürlüğü

projeler@altso.org.tr +90 242 512 16 97 Dahili: 204-218
Zehra KANMAZ

ARGE ve Projeler Sorumlusu
(Akreditasyon ve Kalite Müdürü)

+90 242 512 16 97Dahili: 204-218
Ayfer Işın TOKUŞ

Servis Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 218

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Web sitesi üzerinden gelen üye taleplerini ilgili servislerle birlikte değerlendirmek,
 2. Odanın kullandığı teknolojilerin geliştirilmesi, üyelerimizin ulusal ve uluslar arası rekabet gücünü arttırtmak üzere faaliyetlerini geliştirmeleri ve Alanya Bölgesinde çeşitli sektörlerde yeni uygulamalar ve açılımlar sağlanması konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmak,
 3. İlçenin ve bölgenin gelişimi ile ilgili çeşitli fonlardan faydalanmak üzere proje ve öneriler geliştirmek,
 4. Odanın Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunu hazırlama, dağıtma ve güncelliğini takip etmek, iç denetimlerini programlamak ve uygulanmasını, raporlamasını yapmak,
 5. Oda Akreditasyon sürecinde Akreditasyon Sorumlusu olarak yılda bir kez iç denetim yaparak Öz Değerlendirme Formlarını her yıl Mart ayında TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreterliğine göndermek,
 6. Oda Akreditasyon sürecinde şartların yerine getirilmesi konusunda görev yapmak,
 7. Odanın ticari ve sosyal iştiraklerinin çalışmalarını oda adına koordine etmek, bu konuda Genel Sekreterliğe görüş ve raporlar sunmak,
 8. Üye memnuniyet Anketlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 9. Oda tarafından düzenlenen her türlü toplantı, seminerler ve eğitimler ile ilgili değerlendirme formlarını katılımcılara uygulatmak ve değerlendirmeleri yaparak rapor hazırlamak,
 10. Odanın çeşitli üniversitelerle birlikte yürüttüğü proje ve akademik faaliyetleri organize etmek.


Dosyalar

 • Hizmet Standartları Tablosu (156,82 KB)

  Projeler ve Kalite Servisi Hizmet Standartları Tablosu