Projeler ve Kalite Müdürlüğü

projeler@altso.org.tr +90 242 512 16 97 Dahili: 204-218
Zehra KANMAZ

ARGE ve Projeler Sorumlusu
(Akreditasyon ve Kalite Müdürü)

+90 242 512 16 97Dahili: 204
Gizem DOLAPÇI

ARGE ve Projeler Memuru
(Akreditasyon ve Kalite Memuru)

+90 242 512 16 97Dahili: 218

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR;

 • Web sitesi üzerinden gelen üye taleplerini ilgili servislerle birlikte değerlendirmek,
 • İlçenin ve bölgenin gelişimi ile ilgili proje ve öneriler geliştirmek,
 • Odanın ticari ve sosyal iştiraklerinin çalışmalarını oda adına koordine etmek, bu konuda Genel Sekreterliğe görüş ve raporlar sunmak,
 • Odanın Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunu hazırlama, dağıtma ve güncelliğini takip etmek, iç denetimlerini programlamak ve uygulanmasını, raporlamasını yapmak,
 • Oda Akreditasyon sürecinde Akreditasyon Sorumlusu olarak yılda bir kez iç denetim yaparak Öz Değerlendirme Formlarını her yıl Mart ayında TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreterliğine göndermek.
 • Oda Akreditasyon sürecinde şartların yerine getirilmesi konusunda görev yapmak,
 • Üye memnuniyet Anketlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Oda tarafından düzenlenen her türlü toplantı, seminerler ve eğitimler ile ilgili değerlendirme formlarını katılımcılara uygulatmak ve değerlendirmeleri yaparak rapor hazırlamak,
 • Odanın çeşitli üniversitelerle birlikte yürüttüğü proje ve akademik faaliyetleri organize etmek.
 • Coğrafi İşaret Çalışmalarını yürütmek ve takip etmek,
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi olarak üyelerden gelen patent ve marka, coğrafi işaret ile ilgili bilgi ve doküman taleplerine cevap vermek ve danışmanlık hizmeti sunmak
 • Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yerine getirmek