Genel Sekreter

gsekreter@altso.org.tr +90 242 512 16 97 Dahili: 202
Afşin BAYIR

Genel Sekreter

+90 242 512 16 97Dahili: 202
Fatma ÇAVUŞOĞLU

Genel Sekreterlik Asistanı

+90 242 512 16 97Dahili: 200

GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR :

 • Tüm yazışma ve işlemleri yönetmek, servislere ait görevlerin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
 • Yönetim Kurulu tarafından kanunun 20. Maddesi gereğince devredilebilecek yetkileri kullanmak.
 • Odanın çalışmaları ve bölgenin ekonomik durumu hakkında bilgi almak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul etmek
 • Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarında, konular görüşülürken, kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli açıklamalarda bulunmak,
 • Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu konuda mevzuata aykırılık görüldüğü taktirde, durumu gecikmeksizin ilgili başkanlara bildirmek ve uygun görüşlerini alarak uygulamayı durdurmak.
 • Oda personelinin, atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konularında Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak, Oda personelinin görevlendirmelerini yapmak,
 • Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanması ile bilgi işlem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Odanın bütçe taslağını hazırlamak ve Yönetim Kurulu’na sunmak,
 • Başkan, Başkan vekili ve Üye seçimlerinde oy kullanmama koşulu ile Meclis ve Yönetim Kurulu, Meslek Komite toplantılarına katılmak,
 • Odanın çalışmaları ve bölgenin ekonomik durumu hakkında bilgi almak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul etmek, gerekli hallerde önceden Yönetim Kurulu Başkanı’na bilgi vermek,
 • Odanın paydaşları ile iletişimin sağlanması ve birlikte gerçekleştirilecek faaliyetlerin genel kontrolünü yürütmek,
 • TOBB Net yazılımında, odanın profilini yönetimi,
 • Odada uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemlerinin işletilmesi,
 • Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları ile Genel Sekreterliğin sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Hiyerarşik düzene uygun olarak Kalite El Kitabı’nda belirtilen organizasyon şemasına göre birimlerin iş dağılımını sağlamak ve takip etmek,
 • Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu’nca verilecek diğer işleri yapmak,