Voc-Test Merkezi

+90 242 512 16 97 Dahili: 217
Nesrin KORKUTAN

Voc-Test Merkezi Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 217
Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme, Sınav ve Belgelendirme Merkezi

ALTSO Voc-Test Merkezi, turizm sektöründe çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini ölçmek ve (TS EN ISO/IEC 17024) Personel Belgelendirme Standardı şartlarına uygun olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen bir belgelendirme kuruluşudur.

Merkezimizin amacı; öncelikle turizm konaklama sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini, yayınlanmış ulusal meslek standartlarına ve yeterliliklere göre ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek; ülkemizde mesleki yeterlilik sisteminin işletilmesi için, sektörün ihtiyacı doğrultusunda MYK’dan yetki almak sureti ile belirlenecek alanlarda meslek standartları ve mesleki yeterlilikler hazırlamak, hazırlanmış olanlar ile ilgili iyileştirme, değişiklik ve geliştirme işlemlerini yürütmektir.