BAŞKANLIKLAR DANIŞMANLIĞI

+90 242 512 16 97
Necati ŞATANA

Başkanlıklar Danışmanı

+90 242 512 16 97Dahili: 211

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

  • Oda Meclis Başkanı  ve Yönetim Kurulu Başkanının talep ettiği tüm konularda araştırma yapmak,  kendilerine bilgi akışını sağlamak.
  • İlçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ile ilgili ekonomik göstergeleri ve iş hayatına ait yapılan toplantıları yakından izlemek, Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
  • Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında yapılan ve ALTSO’nun resmi davetli olduğu toplantılarda kullanılmak üzere sektörel ve bölgesel raporlar hazırlamak, gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile birlikte toplantılara katılarak toplantı raporu hazırlamak,
  • Yönetim Kurulu Başkanı’nın çeşitli toplantılarda yapacağı konuşmalar için konuşma metinlerini hazırlamak,
  • Alanya’da yayınlanan günlük basında çıkan Alanya ekonomisi ile ilgili haberlerin değerlendirilmesini yaparak Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
  • Meclis, Yönetim Kurulu veya başkanlarının belirleyeceği konularda bilgi sunmak, danışmanlık yapmak ve rapor hazırlamak,