Başkanlık Özel Kalem

02425121697 Dahili: 300
Merve YUNUSOĞLU

Başkanlık Özel Kalem

+90 242 512 16 97Dahili: 300
Rojda YILDIRIM

Başkanlık Özel Kalem

02425121697Dahili: 301

Görevleri

  • Oda’nın protokol ve tören hizmetlerini düzenlemek yürütmek.
  • Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanının her türlü ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, diğer kuruluşlar ve birimler koordine etmek
  • Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili, davet, çağırı, toplantı düzenini hazırlamak ve Genel Sekreterliği bilgilendirmek.
  • Meclis ve Yönetim Kurulu Toplantı tutanaklarını hazırlamak ve alınan kararları bilgisayar ortamına aktarmak.
  • Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
  • Başkanlık makamlarının özel yazışmalarını takip etmek.