Dosyalar

Hizmet Standartları

ALTSO Kamu Hizmet Standartları Tabloları 18942

Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanan ‘’Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 31/7/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin” 6’ncı maddesiyle; kamu hizmetini doğrudan sunan birimler tarafından kamu hizmet standardı tablolarının hazırlanarak vatandaşların kolayca görebileceği panolarda ve kurumsal internet sayfalarında ilan edilmesi hususları hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak Odamızda gerekli çalışmalar yapılarak, ilgili mevzuat uyarınca Odamız tarafından sunulan hizmetlere ilişkin Kamu Hizmet Standardı tabloları hazırlanmıştır. Söz konusu tablolarda servisler itibarı ile odamızda verilen hizmetler, bunların verilmesi için gerekli belgeler ve bu hizmetlerin en geç tamamlanma süreleri belirtilmiştir. Başvuru esnasında bu tablolarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya tablolarda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda müracaat yerleri bulunmaktadır.

Hazırlanan Kamu Hizmet Standartları Tablolarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.Dosyalar

 • Sicil Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları (225,76 KB)

  Sicil Şube Müdürlüğü (Oda/Ticaret Sicil) Hizmet Standartları Tablosu

 • Ticaret Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları (307,50 KB)

  Ticaret Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 • Mali ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları (260,00 KB)

  Mali ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları (252,50 KB)

  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 • Projeler ve Kalite Yönetim Sistemi Müdürlüğü Hizmet Standartları (248,00 KB)

  Projeler ve Kalite Yönetim Sistemi Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 • Eğitim Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları (256,50 KB)

  Eğitim Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 • Turizm Dış İlişkiler ve Fuarlar Müdürlüğü Hizmet Standartları (272,50 KB)

  Turizm Dış İlişkiler ve Fuarlar Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 • Meslek Komite Müdürlüğü Hizmet Standartları (247,00 KB)

  Meslek Komite Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu