SİGORTACILARA ODAMIZDAN EĞİTİM

3513

YENİ ”SİGORTACILIK KANUNU”  BİLGİLENDİRME KONFERANSI YAPILDI 

Odamız 9uncu Meslek Komitesi, Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik sürecinde Türk Sigortacılık Yasasının değerlendirilmesi amacıyla eğitim semineri düzenledi. Seminere konuşmacı olarak Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Niyazi Berk katıldı.

Odamız 9uncu Meslek Komitesi, Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik sürecinde Türk Sigortacılık Yasasının değerlendirilmesi amacıyla eğitim semineri düzenledi. Çok sayıda sigortacının yer aldığı seminere konuşmacı olarak Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Niyazi Berk katıldı.

Katılımcılara sigortacılık sektöründeki müzakere sürecinden bahseden Berk, AB Tek Sigorta Piyasasını, şirketlerin ürünlerini AB ülkelerinde serbestçe satabilmesi ve tüketicilerin de sigortacılık işlemleri için kendi ülkeleri dışında herhangi bir üye ülke sigortacısına başvurabilmesi şeklinde tanımladı. Berk, “AB üyesi bir ülke vatandaşı, motorlu taşıt sigorta poliçesini başka bir üye devlet sigortacısına da yaptırabilecek. Bir AB vatandaşı, başka bir üye devletteki mal varlıklarının sigortasını kendi ülkelerindeki sigortacıdan talep edebilecek. Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilecek müzakerelerin amacı, tam üyeliğin altyapısının oluşturulmasıdır. Bu bağlamda AB sigortacılık mevzuatı ile Türk sigortacılık mevzuatı taranarak karşılaştırılacaktır” dedi.