Genel Sekreterlik

Başkanlık Özel Kalem

Görevleri Oda’nın protokol ve tören hizmetlerini düzenlemek yürütmek. Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanının her türlü ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, diğer kuruluşlar ve birimler koordine etmek Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili, davet, çağırı, toplantı düzenini hazırlamak ve Genel Sekreterliği bilgilendirmek. Meclis ve Yönetim Kurulu Toplantı […]

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Müdürlük işleyişini ve personelin çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek. Oda Genel Sekreterinin devrettiği yetki sınırları içinde meslek komitelerinin komisyon ve kurullarının çalışmalarının organizasyonunu ve sekreteryasını yürütmek. Meslek komitelerinin olağan, olağanüstü ve genişletilmiş toplantılarının gündemini incelemek. Toplantılarda gerekli açıklamayı yapmak suretiyle karar alınmasına yardımcı olmak. Meslek Komitelerinin toplantılarına ait toplantı sonuç raporlarını […]

KOSGEB VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR: KOSGEB ile ilgili tüm işlemleri, KOSGEB temsilcilik ofisleri kurulması ve işletilmesi yönergesi (EK:6) doğrultusunda yerine getirir. KOSGEB destek ve hizmetlerinin işletmelere duyurulması ve tanıtılması ile ilgili çalışmaları yürütür. Uluslararası Ticari Faaliyetler için üyelerden gelen Pazar araştırması ve uluslararası ticari danışmanlık hizmet verir. KOSGEB destek ve hizmetleri hakkında işletmeleri bilgilendirir. KOSGEB destek […]