Gerçek Kişi İşlemleri

25374

* Gerçek kişilere ait ticari işletmelerin her türlü tescil başvurusu ;

1. İşletme sahibi veya sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi,
2. Küçük veya kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilcisi tarafından yapılır.

* Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir.

*Sadece yeni kayıt işlemi sırasında müdürlüğümüz tarafından tescil talepnamesi düzenlenebilmekte olup, yeni kayıt   işlemi haricindeki tescil talepnamelerinin noter tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

*9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, 19/01/2017 tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce yeni kayıt işlemi sırasında gerçek kişinin okur-yazar olması, Türkçe bilmesi, işitme, konuşma veya görme engelli olmaması hallerinde tescil talepnamesi düzenlenebilmektedir.