Gerçek Kişi İşlemleri

38893

* Gerçek kişilere ait ticari işletmelerin her türlü tescil başvurusu ;

1. İşletme sahibi veya sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi,
2. Küçük veya kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilcisi tarafından yapılır.

* Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK’ nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir.

*Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş imza beyannamelerinin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.