Gerçek Kişi İşlemleri

34131

* Gerçek kişilere ait ticari işletmelerin her türlü tescil başvurusu ;

1. İşletme sahibi veya sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi,
2. Küçük veya kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilcisi tarafından yapılır.

* Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK’ nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir.

* Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.