Dosyalar

Merkez Nakli

9627

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Oda Kayıt Beyannamesi

3- Eski merkez ticaret sicili müdürlüğünden veya MERSİS  üzerinden online başvuru yapılarak alınacak ticaret sicili yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge

Not: (1) Belgenin geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren 1  aydır.

(2) Başvuru öncesinde, firmanın Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilir.

(3) Adresin nakledileceği ticaret sicil müdürlüğüne başvuru gönderilmeden önce kayıtlı olunan sicil müdürlüğünden veya mersis üzerinden online başvuru yapılarak madde 111 belgesi alınır.

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)

5- Fotoğraf (2 adet)

6- Yabancı uyruklu kişiler için noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

7- Ticaret sicili yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

8- Vergi levhası fotokopisi ve mükellef görüntüleme (2 adet)DİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)