Dosyalar

Şube Kaydı

9480

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Oda Kayıt Beyannamesi

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)

4-  İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: İşletme adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparakYetki Kabul İşlemlerimodülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

5- Fotoğraf (2 adet)

6-Yabancı uyruklu kişiler için noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

7- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

8- Vergi levhası fotokopisi ve mükellef görüntüleme (2 adet)

Not: Şube kaydı yapılabilmesi için şube kaydının faaliyet konusunun merkez kaydının faaliyet konusu ile aynı olması gerekmekte olup, farklı bir faaliyet konusu olması halinde ise başvurunun yeni kayıt olarak yapılması gerekir.

Not: Kayıt işlemleri randevu sırasına göre yapılmakta olup, MERSİS üzerinden başvuru ile birlikte ayrıca randevu talebi oluşturulması gerekir.DİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)