Dosyalar

Değişiklik İşlemleri

9099

UNVAN,SERMAYE,ADRES, İŞTİGAL, AD/SOYAD,UYRUK,PASAPORT/KİMLİK DEĞİŞİKLİK,SİGORTA ACENTELİK İŞLEMLERİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2- Unvan değişikliği ve sermaye artırımı ile ilgili işlemler için dilekçe ile başvuru yeterlidir.

Not: Ticaret unvanı ile ilgili yapılacak değişiklik işleminden önce yeni unvanın müdürlüğümüzden kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

3- Adres ve iştigal değişikliğinde vergi levhası ile vergi dairesi yoklama tutanağı ya da mükellef görüntüleme(2 adet)
4- Belediye numarataj çalışması nedeniyle meydana gelen adres değişikliklerinde, eski ve yeni adresin belirtildiği belediye yazısı

Not : Eski adresin ticaret sicilinde kayıtlı tescilli adres ile aynı olması gerekmektedir.

5- Ad/soyad değişikliğinde mahkeme kararı aslı veya nüfus kayıt örneği ile yeni nüfus cüzdanı fotokopisi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

6-Yabancı uyruklu şahıslarda pasaport tercümesi geçerlilik süresi bitenler için noter onaylı yeni pasaport tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

7- Yabancı uyruklu şahıslarda pasaport numarasından yabancı kimlik numarasına geçiş tescili talebi olması halinde; yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (2 adet)

8-Yabancı uyruklu şahıslarda uyruk değişikliği ile T.C. vatandaşı olması durumunda; vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisi

9- Sigorta acentesi tescilinde acentelik sözleşmesi (1 ıslak imzalı olmak üzere 2 adet) ile vekâletname (1asıl olmak üzere 3 adet)
10- Sigorta acenteliğinin iptali tescilinde fesihname (1 asıl olmak üzere 3 adet)

        Not: Sigorta acenteliği vekaletname / fesihname tescillerinde; vekaletname / fesihname’ nin başvuru esnasında pdf olarak mersis sistemine yüklenmesi gerekmektedir.DİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Gerçek Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (39,00 KB)