Dosyalar

Terkin

8914

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2- Ticari faaliyetinin sona erdiğine ilişkin vergi dairesi yoklama tutanağı veya mükellef görüntüleme (2 adet)
3- Ticari faaliyeti devam etmesine rağmen esnaf tacir mutabakat komitesi kararı ile esnaf sayılması halinde komisyon kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
4- Gerçek kişinin vefaatı halinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not :Gerçek kişi tacirin vefaatı halinde dilekçe mirasçılardan birisi tarafından imzalanır.DİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Gerçek Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (39,00 KB)