Dosyalar

Terkin

10324

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Vergi dairesi mükellef görüntüleme (2 adet)

3- Ticari faaliyeti devam etmesine rağmen esnaf tacir mutabakat komitesi kararı ile esnaf sayılması halinde; komisyon kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

4- Gerçek kişinin vefaatı halinde; veraset ilamı veya mirasçılık belgesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not :Gerçek kişi tacirin vefaatı halinde dilekçe mirasçılarından biri tarafından imzalanır.DİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Gerçek Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (39,00 KB)