Dosyalar

Yeni Kayıt

11547

1- Dilekçe (Vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Oda Kayıt Beyannamesi

3- Vergi levhası fotokopisi ve mükellef görüntüleme (2 adet)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

5- İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: İşletme adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparakYetki Kabul İşlemlerimodülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

Not: Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş imza beyannamelerinin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi gerekir.

6- Yabancı uyruklu kişiler için noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yabancı uyruklu kişi pasaportlarının başvuru öncesi müdürlüğümüzce sisteme girişi yapılması gerekmekte olup,  pasaport tercüme fotokopisi ve potansiyel vergi numarası ile adres beyanı(yurtiçi veya yurtdışı) müdürlüğümüze iletilir.

7- Fotoğraf (2 adet)

8- Ticaret sicili yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen Taahhütname

Not : (1) İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal temsilci atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde ise veli/vasi/yasal temsilci olan bu kişilere ait imza beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)

(2) Sadece ticaret siciline kayıt olacak gerçek kişi yeni kayıt işlemlerinde, gerçek kişiler için oda kayıt beyannamesi dışındaki evraklar hazırlanır.

Not: Kayıt işlemleri randevu sırasına göre yapılmakta olup, MERSİS  üzerinden başvuru ile birlikte ayrıca randevu talebi oluşturulması gerekir.DİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)