Dosyalar

Dilekçe, Form ve Beyanname Örnekleri

51315


DİLEKÇE, FORM VE BEYANNAME ÖRNEKLERİ

 • 1-Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
 • 2-Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (46,50 KB)
 • 3-Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirketler için) (55,00 KB)
 • 4-Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (22,00 KB)
 • 5-Taahhütname (31,50 KB)
 • 6-Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
 • 7-Gerçek Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (39,00 KB)
 • 8-Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
 • 9-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (242,00 KB)
 • 10-Bağımsız Denetçi Görev Kabul Beyanı (27,00 KB)
 • 11-Tasfiye Alacaklılara Çağrı İlanı (15,85 KB)
 • 12-Anonim Şirket Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Beyanı (17,34 KB)
 • 13-Anonim Şirket Sermaye Arttırımı İştirak Tablosu (35,50 KB)
 • 14-NACE Kodu Değişiklik Dilekçesi (39,50 KB)