Dosyalar

Dilekçe, Form ve Beyanname Örnekleri

37302


DİLEKÇE, FORM VE BEYANNAME ÖRNEKLERİ

 • 1-Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
 • 2-Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (52,50 KB)
 • 3-Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirketler için) (55,00 KB)
 • 4-Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (42,00 KB)
 • 5-Taahhütname (31,50 KB)
 • 6-Şirket Kuruluş ve Sermaye Arttırımı Banka Bloke Yazısı (27,50 KB)
 • 7-Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
 • 8-Gerçek Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (39,00 KB)
 • 9-Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
 • 10-Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16,01 KB)
 • 11-Şirket Sözleşme, İmza Beyannamesi, Düzeltme Beyanı ve İrade Beyanı Onay Dilekçesi (50,00 KB)
 • 12-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (242,00 KB)
 • 13-Bağımsız Denetçi Görev Kabul Beyanı (27,00 KB)
 • 14-Tasfiye Alacaklılara Çağrı İlanı (26,00 KB)
 • 15-Anonim Şirket Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Beyanı (17,34 KB)
 • 16-Anonim Şirket Sermaye Arttırımı İştirak Tablosu (35,50 KB)