Dosyalar

Dilekçe, Form ve Beyanname Örnekleri

20839


DİLEKÇE, FORM VE BEYANNAME ÖRNEKLERİ

 • 1-Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (44,50 KB)
 • 2-Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (45,00 KB)
 • 3-Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirketler için) (54,50 KB)
 • 4-Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (42,00 KB)
 • 5-Taahhütname (31,00 KB)
 • 6-Şirket Kuruluş ve Sermaye Arttırımı Banka Bloke Yazısı (27,00 KB)
 • 7-Görev Kabul Beyanı (15,20 KB)
 • 8-Gerçek Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (39,00 KB)
 • 9-Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
 • 10-Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (15,82 KB)
 • 11-Şirket Sözleşme, İmza Beyannamesi, Düzeltme Beyanı ve İrade Beyanı Onay Dilekçesi (49,50 KB)
 • 12-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (242,00 KB)
 • 13-Bağımsız Denetçi Görev Kabul Beyanı (27,00 KB)
 • 14-Tasfiye Alacaklılara Çağrı İlanı (25,00 KB)
 • 15-Anonim Şirket Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Beyanı (17,27 KB)
 • 16-Anonim Şirket Sermaye Arttırımı İştirak Tablosu (29,00 KB)