Documents

(Turkish) Dilekçe, Form ve Beyanname Örnekleri

53344


Documents

 • (Turkish) 1-Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45.00 KB)
 • (Turkish) 2-Oda Kayıt Beyannamesi (15.02 KB)
 • (Turkish) 3-Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirketler için) (55.00 KB)
 • (Turkish) 4-Taahhütname (31.50 KB)
 • (Turkish) 5-Görev Kabul Beyanı (15.36 KB)
 • (Turkish) 6-Gerçek Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (39.00 KB)
 • (Turkish) 7-Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42.50 KB)
 • (Turkish) 8-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (242.00 KB)
 • (Turkish) 9-Bağımsız Denetçi Görev Kabul Beyanı (27.00 KB)
 • (Turkish) 10-Tasfiye Alacaklılara Çağrı İlanı (15.85 KB)
 • (Turkish) 11-Anonim Şirket Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Beyanı (17.34 KB)
 • (Turkish) 12-Anonim Şirket Sermaye Artırımı İştirak Tablosu (35.50 KB)
 • (Turkish) 13-NACE Kodu Değişiklik Dilekçesi (39.50 KB)