Dosyalar

Anonim Şirket Karar Örnekleri

56078


KARAR ÖRNEKLERİ

 • Merkez Nakli Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (37,50 KB)
 • Merkez Nakli Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22,02 KB)
 • Merkez Nakli Yönetim Kurulu Karar Örneği (13,23 KB)
 • Şube Açılış Karar Örneği (12,09 KB)
 • Şube Değişiklik Karar Örnekleri (15,61 KB)
 • Şube Kapanış Karar Örneği (11,55 KB)
 • Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (38,00 KB)
 • Sözleşme Değişikliği Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21,13 KB)
 • Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Karar Örneği (14,98 KB)
 • Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (41,00 KB)
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (17,49 KB)
 • Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür Ataması/Azli/İstifası Karar Örnekleri (15,73 KB)
 • Temsilci Atama Karar Örneği (12,17 KB)
 • Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (36,50 KB)
 • Sınırlı Yetki Karar - Tadil - İç Yönerge Örneği (14,70 KB)
 • Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (45,50 KB)
 • Sermaye Arttırımı Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (20,22 KB)
 • Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Karar Örnekleri (18,56 KB)
 • Sermaye Azaltımı Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (44,50 KB)
 • Sermaye Azaltımı Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21,42 KB)
 • Sermaye Azaltımı Yönetim Kurulu Karar Örneği (14,97 KB)
 • Adres Değişikliği Karar Örneği (11,70 KB)
 • Ad/Soyad Değişikliği Karar Örneği (15,65 KB)
 • İşletme Adı Karar Örneği (11,58 KB)
 • Ortaklık Yapısı Değişikliği Karar Örneği (21,27 KB)
 • Tasfiye Giriş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (40,50 KB)
 • Tasfiye Giriş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21,47 KB)
 • Tasfiye Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38,00 KB)
 • Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örneği (15,62 KB)
 • Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği (15,85 KB)
 • Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (37,50 KB)
 • Tasfiye Sonu Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (39,50 KB)
 • Tasfiye Sonu Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21,15 KB)