Documents

(Turkish) Anonim Şirket Karar Örnekleri

56603


Documents

 • (Turkish) Merkez Nakli Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (37.50 KB)
 • (Turkish) Merkez Nakli Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22.02 KB)
 • (Turkish) Merkez Nakli Yönetim Kurulu Karar Örneği (13.23 KB)
 • (Turkish) Şube Açılış Karar Örneği (12.09 KB)
 • (Turkish) Şube Değişiklik Karar Örnekleri (15.61 KB)
 • (Turkish) Şube Kapanış Karar Örneği (11.55 KB)
 • (Turkish) Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (38.00 KB)
 • (Turkish) Sözleşme Değişikliği Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21.13 KB)
 • (Turkish) Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Karar Örneği (14.98 KB)
 • (Turkish) Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (41.00 KB)
 • (Turkish) Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (17.49 KB)
 • (Turkish) Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür Ataması/Azli/İstifası Karar Örnekleri (15.73 KB)
 • (Turkish) Temsilci Atama Karar Örneği (12.17 KB)
 • (Turkish) Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (36.50 KB)
 • (Turkish) Sınırlı Yetki Karar - Tadil - İç Yönerge Örneği (14.70 KB)
 • (Turkish) Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (45.50 KB)
 • (Turkish) Sermaye Arttırımı Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (20.22 KB)
 • (Turkish) Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Karar Örnekleri (18.56 KB)
 • (Turkish) Sermaye Azaltımı Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (44.50 KB)
 • (Turkish) Sermaye Azaltımı Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21.42 KB)
 • (Turkish) Sermaye Azaltımı Yönetim Kurulu Karar Örneği (14.97 KB)
 • (Turkish) Adres Değişikliği Karar Örneği (11.70 KB)
 • (Turkish) Ad/Soyad Değişikliği Karar Örneği (15.65 KB)
 • (Turkish) İşletme Adı Karar Örneği (11.58 KB)
 • (Turkish) Ortaklık Yapısı Değişikliği Karar Örneği (21.27 KB)
 • (Turkish) Tasfiye Giriş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (40.50 KB)
 • (Turkish) Tasfiye Giriş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21.47 KB)
 • (Turkish) Tasfiye Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38.00 KB)
 • (Turkish) Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örneği (15.62 KB)
 • (Turkish) Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği (15.85 KB)
 • (Turkish) Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (37.50 KB)
 • (Turkish) Tasfiye Sonu Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (39.50 KB)
 • (Turkish) Tasfiye Sonu Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21.15 KB)