Documents

Koop

25306


Documents

 • (Turkish) Merkez Nakli Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (43.00 KB)
 • (Turkish) Merkez Nakli Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21.51 KB)
 • (Turkish) Merkez Nakli Yönetim Kurulu Karar Örneği (13.82 KB)
 • (Turkish) Şube Açılış Karar Örneği (12.94 KB)
 • (Turkish) Şube Değişiklik Karar Örnekleri (17.73 KB)
 • (Turkish) Şube Kapanış Karar Örneği (12.49 KB)
 • (Turkish) Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (46.00 KB)
 • (Turkish) Sözleşme Değişikliği Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21.51 KB)
 • (Turkish) Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Karar Örneği (15.11 KB)
 • (Turkish) Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (46.00 KB)
 • (Turkish) Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22.63 KB)
 • (Turkish) Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38.00 KB)
 • (Turkish) Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (kuruluş sonrası ilk görevlendirme) (37.00 KB)
 • (Turkish) Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür Ataması/Azli/İstifası Karar Örnekleri (18.36 KB)
 • (Turkish) Ad/Soyad Değişikliği Karar Örneği (13.83 KB)
 • (Turkish) Adres Değişikliği Karar Örneği (12.45 KB)
 • (Turkish) Tasfiye Giriş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (45.50 KB)
 • (Turkish) Tasfiye Giriş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22.10 KB)
 • (Turkish) Tasfiye Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38.50 KB)
 • (Turkish) Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (17.36 KB)
 • (Turkish) Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (16.39 KB)
 • (Turkish) Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38.00 KB)
 • (Turkish) Tasfiye Sonu Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (45.50 KB)
 • (Turkish) Tasfiye Sonu Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22.51 KB)