Dosyalar

Limited Şirket Karar Örnekleri

27131


KARAR ÖRNEKLERİ

 • Merkez Nakli Karar Örneği (13,11 KB)
 • Şube Açılış Karar Örneği (12,21 KB)
 • Şube Değişiklik Karar Örnekleri (13,67 KB)
 • Şube Kapanış Karar Örneği (12,06 KB)
 • Sözleşme Değişikliği Karar Örneği (14,47 KB)
 • Sermaye Arttırımı Karar Örneği (16,20 KB)
 • Sermaye Azaltım Karar Örneği (13,78 KB)
 • Müdür Ataması/Azli/İstifası Karar Örnekleri (19,71 KB)
 • Sınırlı Yetki Karar - Tadil - İç Yönerge Örneği (13,37 KB)
 • Adres Değişikliği Karar Örneği (11,25 KB)
 • Ad/Soyad Değişikliği Karar Örneği (13,18 KB)
 • İşletme Adı Karar Örneği (11,28 KB)
 • Hisse Devri Karar Örnekleri (15,33 KB)
 • Hisse Devri -Tek Ortaklık Karar Örneği (13,68 KB)
 • İştirak Karar Örnekleri (13,03 KB)
 • Temsilci Atama Karar Örnekleri (12,02 KB)
 • Veraseten Hisse Devri Karar Örnekleri ()
 • Tasfiye Giriş Karar Örneği (13,56 KB)
 • Tasfiyeden Dönüş Karar Örneği (15,21 KB)
 • Tasfiye Sonu Terkin Karar Örneği (14,45 KB)