Dosyalar

Limited Şirket Karar Örnekleri

30299


KARAR ÖRNEKLERİ

 • Merkez Nakli Karar Örneği (13,11 KB)
 • Şube Açılış Karar Örneği (12,21 KB)
 • Şube Değişiklik Karar Örnekleri (14,55 KB)
 • Şube Kapanış Karar Örneği (12,06 KB)
 • Sözleşme Değişikliği Karar Örneği (14,47 KB)
 • Sermaye Arttırımı Karar Örneği (16,20 KB)
 • Sermaye Azaltım Karar Örneği (13,78 KB)
 • Müdür Ataması/Azli/İstifası Karar Örnekleri (19,17 KB)
 • Sınırlı Yetki Karar - Tadil - İç Yönerge Örneği (13,37 KB)
 • Adres Değişikliği Karar Örneği (11,25 KB)
 • Ad/Soyad Değişikliği Karar Örneği (13,18 KB)
 • İşletme Adı Karar Örneği (11,28 KB)
 • Pay Devri Karar Örnekleri (17,20 KB)
 • Pay Devri -Tek Ortaklık Karar Örneği (13,30 KB)
 • Temsilci Atama Karar Örnekleri (12,17 KB)
 • Veraseten Pay İntikal Karar Örnekleri (16,61 KB)
 • Tasfiye Giriş Karar Örneği (13,56 KB)
 • Tasfiyeden Dönüş Karar Örneği (15,21 KB)
 • Tasfiye Sonu Terkin Karar Örneği (13,76 KB)