TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ

971

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza ulaşan 14.11.2018 tarih 17043 sayılı yazıda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin (İhracat Bedelleri Hakkında)(Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Anılan tebliğin uygulanması kapsamında; Tebliğin  birinci fıkrasına dayanılarak ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen genelgenin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlandığı ifade edilmiştir.

Söz konusu genelgeye http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2699&1st=DuyurularListesi linkinden ulaşabilirsiniz.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.