Documents

g

14151

Sorry, this entry is only available in Turkish.Documents

  • (Turkish) Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42.50 KB)
  • (Turkish) Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (41.00 KB)
  • (Turkish) Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (17.49 KB)
  • (Turkish) Hazirun Cetveli Örneği (14.99 KB)
  • (Turkish) Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (36.50 KB)
  • (Turkish) Temsilci Atama Karar Örneği (11.91 KB)
  • (Turkish) Görev Kabul Beyanı (15.36 KB)
  • (Turkish) Bağımsız Denetçi Görev Kabul Beyanı (27.00 KB)
  • (Turkish) Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Örneği (22.76 KB)