METROLOJİ VE STANDART İŞLERİ DUYURUSU

522

Antalya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan 30.12.2019 tarih ve 1237103 sayılı yazı ile;

Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt ve LPG sayaçları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg.dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg. üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri için 11.10.2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün yetkilendirilmiş olduğu, bu tarihten itibaren (01.01.2020) bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının il müdürlükleri yerine TSE’ye yapılması gerektiği bildirilmiştir.

TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvuruların https://basvuruportal.tse.org.tr portalı üzerinden alınacağı, muayene ücretlerinin ise başvuru esnasında kredi kartından veya havale yoluyla tahsil edileceği belirtilmiştir.

Tüm üyelerimize duyurulur.