MÜCBİR SEBEP

464

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza ulaşan yazıda, Kamu İhale Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmelerle bu kanun tarafından istisna edilmiş olan sözleşmelerin yüklenicilerin, sözleşmenin tarafı olan idarelere başvuruda bulunabilecekleri belirtilmiştir.

Yazıda devamla şu görüşlere yer verilmiştir: “Covid-19 virüsünün etkilerini azaltmak amacıyla 02.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmelerle bu kanun tarafından istisna edilmiş olan sözleşmelerin yüklenicileri, sözleşmenin tarafı olan idarelere başvuruda bulunabileceklerdir. Söz konusu başvuruda; Covid-19 salgını nedeniyle yüklenilen işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen olanaksız olduğuna dair belgelere yer verilmesi gerekmektedir. Yapılan başvuru üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da değerlendirilmesi alınarak sözleşmenin feshine veya yükleniciye süre uzatımına karar verilebilecektir.”

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.