SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA

2569

Ticaret Bakanlığı’dan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen 31.03.2020 tarihli yazıda; Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmiş ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin’ 13/5 inci maddesine dayanılarak, aşağıdaki duyurunun tüm şirketlere yapılması istenmiştir:

“kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kar yapı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl karlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kar yapı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi… “

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.