Dosyalar

AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİNİ HAİZ İŞYERLERİNDE KULLANILAN SERVİS AMAÇLI MATERYALLERE İLİŞKİN TEBLİĞ HK.

80

Sayın Üyemiz,

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından üst kuruluşumuz TOBB’a iletilen yazıda; 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 07/01/2011 tarihli Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak “Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ” taslağının hazırlandığı belirtilmiştir. Söz konusu taslağın tetkik edilerek, görüş ve tekliflerin 5210 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ekte yer alan “Görüş Bildirme ” formuna işlenmesi suretiyle, (b.avsar@ayto.org.tr adresine) 7 Temmuz 2024 tarihine kadar iletilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK: Tebliğ için tıklayınız.EK

  • Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ (388,61 KB)