AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

2956

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 05.04.2021 tarih ve 34221550-952.01.15- sayılı yazısı;

Geçtiğimiz Ocak ayında afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen ve afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için İçişleri Bakanlığı tarafından “2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı” ilan edilmiştir. Bu kapsamda 25.03.2021 tarihinde Birliğimiz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol gereğince iş birliği alanları arasında “AFAD Gönüllüsü kazanımına yönelik toplumun bilgilendirilmesi çalışmalarında desteklenmesi” yer almaktadır. Bu doğrultuda, Birliğimize bağlı Oda/Borsaların AF AD Gönüllü Programına dahil edilmesi ve her bir Oda/Borsa bünyesinde Arama Kurtarma Ekiplerinin kurulması yönünde çalışmalar öncelikli gündemimizdedir.

AF AD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır. Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel AF AD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD Gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılması hedeflenmektedir. Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı çevrimiçi olarak tamamlanacaktır,

Oda/Borsanız bünyesinde AFAD Gönüllüsü olmak isteyen çalışanlarınızın bu formu https://anket.tobb.org.tr/#/anket/oda-borsa-afad-gonullu-talep-formu doldurarak başvuru yapması gerekmektedir. AFAD Gönüllü eğitimlerini alan çalışanlarınızın katılımı ile kurumunuz bünyesinde Arama Kurtarma Ekibi kurulması planlanabilecektir. Olası soru ve görüşleriniz için egitim@tobb.org.tr adresi ile iletişim kurabilirsiniz.

İlgili üyelerimize duyurulur.