AVRUPA İŞLETMELER AĞI – KOSGEB İHRACAT EĞİTİMİ

383

Odamız ve KOSGEB iş birliği ile 6-7 Mart 2024 tarihlerinde Odamız Konferans Salonu’nda, 11 Mart’ta ise online olarak Avrupa İşletmeler Ağı KOSGEB İhracat Buluşmaları gerçekleştirilecektir.

1.GÜN (06.03.2024)

BİRİNCİ OTURUM: (10:30 – 12:30)

Açılış Konuşması: İbrahim Uğur ERKIŞ, KOSGEB Antalya Müdürü

Avrupa İşletmeler Ağı Bilgilendirme ve KOSGEB İhracat Destekleri

F. Tuğrul DOĞUÇ, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Devlet Destekleri Şubesi

Dahilde İşleme Rejimi

Oğuz ATAMAN, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Alanya İrtibat Birimi

Girişimciler için İhracat Destekleri

OTURUM ARASI: (12:30-13:30)

İKİNCİ OTURUM: (13:30 – 16:30)

Doç. Dr. Gökhan Akandere, Selçuk Üniversitesi

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Yeşil Lojistik Yönetimi Eğitimi

Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri,

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenlemesi Nedir, Şirketleri Nasıl Etkileyecektir, ISO 14064-

1 Standardı Nedir, Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 Hesaplamaları Nasıl Yapılır, Yeşil Lojistik, Yeşil

Satın Alma, Yeşil Depolama, Yeşil Paketleme, Yeşil Üretim, Yeşil Dağıtım, Yeşil Tedarikçi Seçimi,

Tersine Lojistik, İade Yönetimi, Örnek Vakalar

2.GÜN (07.03.2024)

(09:30 -12:30 / 13:30 – 16:30)

Yaman KOÇ, Yaman Koç Danışmanlık – Dış Ticaret İstihbarat Eğitimi

Ticari Bilgi – Ticari İstihbarat Genel Teorik Ve Felsefi Yaklaşım, Ticari Bilgi Ve İstihbarat Sistemi, Nokta

Atışı İhracat, Olası Hedef Pazar Tespiti Uygulaması, Hedef Pazar Analizi, Hedef Ülkelerde Yapılacak

Müşteri/Rakip İstihbaratı Ve Kaynakları, Ürününün Mür Matrisinin Hazırlanması, Hedef Firmaların

Belirlenmesi, Firma Gümrük Aksiyonlarına Erişim, Ürününün Hedef Pazara Operasyon Planı, Ticari

Bilgi Ve İstihbarat Kaynakları

3.GÜN (11.03.2024)

(11 Mart 2024 Tarihinde Online olarak gerçekleştirilecektir.)

(09:30 -12:30 / 13:30 – 16:30)

Yaman KOÇ, Yaman Koç Danışmanlık – Dış Ticaret İstihbarat Eğitimi

Seçilen Pazarlarda Araştırma Tekniği, Firma İstihbarat Çalışmaları, İhracatta Müzakere ve İletişim

Teknikleri