Dosyalar

AVRUPA MÜKEMMELİYET DESTİNASYONU YARIŞMASI

1917

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 25.05.2021 tarihli ve 34221550-050.99- 4934 sayılı yazısı;

İlgide kayıtlı yazıda, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından; COSME Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni altında turizme yönelik faaliyetlere yönelik olarak Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu Yarışması düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen, Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu Yarışmasına, nüfusu 25.000-100.000 arasında bulunan destinasyonlar için, destinasyonu yasal olarak temsil etme yetkisine sahip temsilciler tarafından başvuru yapılabilecektir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

EK: AVRUPA MÜKEMMELİYET DESTİNASYONU YARIŞMASIEK

  • EK: AVRUPA MÜKEMMELİYET DESTİNASYONU YARIŞMASI (1,53 MB)